Blog

De kracht van gebed

Ik weet het nog heel goed. En het is alweer 16 jaren geleden. Ik woonde net op mezelf in Oeganda. Ik had twee jaar bij een Oegandees gezin in gewoond waar ik vroeg wakker werd van alle geluiden in huis en van daaruit onwillekeurig de Heer zocht in gebed, maar nu ik op mezelf woonde vroeg ik de Heer hoe laat ik op moest staan om Hem te zoeken in gebed en ik opende de Bijbel en las: ‘ Op een morgen stond Hij voor dag en dauw op en ging alleen naar een stil plekje om te bidden. Markus 1:35 Ik ben mezelf daarin gaan trainen en disciplineren dat ik nu niet meer zonder kan en wil. En ik ben dit vol gaan houden tot op dit moment.

BIDDEN

De kracht en de wijsheid van Jezus’ publieke bediening was een expressie van Zijn intimiteit met God. Nu ik een gezin heb (wat de nodige uitdagingen vraagt…) heb ik die gewoonte vast gehouden om voor dag en dauw op te staan en de Heere te zoeken. Nu ook heel specifiek voor mijn kinderen. Ik besef me dat wat er die dag gebeurd of niet gebeurd een expressie is van mijn intimiteit met God. Ons aandeel is groot!

Bidden is in afhankelijkheid leven van God en geloven dat Hij zal leiden, wijsheid zal geven, zal beschermen kortom: zal geven wat nodig is. Ik ben een beelddenker dus ik zie het gebed altijd als een eenvoudige cirkel voor me. Je staat in verbondenheid met God (Psalm 25:14) en je begint eigenlijk te bidden wat Hij wil dat je bid en zo ga je gebedsverhoringen ervaren! Hij legt dingen op je hart.

HET WOORD VAN GOD

Het gebed gaat samen met het lezen en kennen van het Woord van God, de Bijbel. Je kent vast het bekende kinderliedje ‘Lees je Bijbel bid elke dag dat je groeien mag’ wel. Je groeit alleen in het geloof als je dagelijks bid en de Bijbel leest. Ons vlees vraagt iedere dag om eten, maar onze geest ook! Als je dagen niet eet trekt de honger vaak na drie dagen helemaal weg. Zo is het ook met ons geestelijk voedsel. Drie dagen niet meer Bijbel lezen en je honger naar Gods Woord is helemaal verdwenen. God spreekt door Zijn Woord en geeft richting door Zijn Woord. Het is dus van GROOT belang dat wij onze gedachten vullen met Zijn gedachten en zo aanwijzingen krijgen om te doen wat wij moeten doen.

Jezus is ons grote voorbeeld hierin. Lees Lucas 4 maar eens. Jezus wordt vier keer in verleiding gebracht door de satan. Met woorden die dichtbij de waarheid staan. Woorden die zelfs geciteerd worden uit de Bijbel. Let op! Satan zal nooit met iets dwaas aankomen, iets wat jou totaal niet trekt! Hij zal je ergens op pakken waar je gevoelig voor bent en wat dichtbij de waarheid kan staan. Maar op iedere aanval en verleiding van satan reageert Jezus met de woorden: ‘er staat geschreven.’ Als Jezus dat al moest doen. Hoeveel te meer wij?!

 

STRIJD

Jezus wist iedere leugen van satan te ontmaskeren door het Woord van God er tegenover te zetten. Efeze 6:12 spreekt over het zwaard van de geest, dat is het Woord van God. Wij zijn dagelijks verwikkeld in een geestelijke strijd. Onze kinderen ook. Wij zijn ons daar niet altijd van bewust, maar dit is de realiteit. Efeze 6:12 zegt; ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’ Er zijn dus duidelijk machten van de boze bezig om ons in dit tijdperk heel specifiek van God af te houden. Dit is de eerste en voornaamste reden waarom wij voor onze kinderen moeten bidden. Zij zijn naïeve, onwetende kleine mensen. Wij zijn verantwoordelijk gesteld om voor hen te zorgen daarom zou in eerste instantie altijd het gebed onze grootste prioriteit moeten zijn en van daaruit vloeit de rest van de opvoeding voort.

Ik las eens: gebed brengt satans plannen in de war! Dat helpt mij om nog meer te bidden! (Jakobus 4:7)

We kunnen de satan effectiever weerstaan als we het Woord van God kennen. Als we Jezus’ voorbeeld navolgen, met Hem wandelen, het van Hem verwachten, Hem aanbidden en Zijn Woord gehoorzamen, zullen we de strijd winnen. Ik vind het echt belangrijk dat je beseft  dat dus niet alleen het gebed belangrijk is om mee te strijden maar juist ook het Woord (het zwaard van de Geest).

Als we Gods Woord gebruiken in het gebed, maken we gebruik van de beloften die God ons geeft en passen we die toe op het leven van ons en diegenen waar we voor bidden. Door Zijn Woord leidt God ons, spreekt Hij tot ons en herinnert Hij ons eraan dat Hij trouw is.  Op die manier wordt ons geloof opgebouwd en zijn we in staat God beter te begrijpen. Dit helpt ons vrijmoediger in geloof te bidden.

Telkens als je bidt voor je kinderen, of de mensen om je heen, kom je als het ware tussen beiden. Het is satans plan ze kapot te maken en hij zal alles bewerkstelligen om dat te bereiken: drugs, seks, alcohol, internet, rebellie, ziekte, ongelukken… Maar het zal hem niet lukken om deze zaken effectief in te zetten, als zijn macht wegebt door gebed. Als zijn plannen in de war worden gebracht door gebed! Het gebed is een wapen om een geestelijke strijd mee te voeren.

WACHTEN

Het moeilijkste aspect van het gebed is het wachten op een antwoord. Soms komen de antwoorden snel maar soms ook niet. We kunnen dan ontmoedigd en wanhopig worden of zelfs boos. Soms maken onze kinderen verkeerde keuzes en moeten ze leven met de gevolgen van hun keuzes. Maak jezelf geen verwijt en blijf bidden. Blijf in gesprek en blijf Gods Woord over de situatie uitspreken. Vergeet niet dat je gebed HET belangrijkste aandeel is in de strijd. Geef niet op! Sta niet toe dat wrok of teleurstelling over onverhoorde gebeden ertoe leiden dat je ophoudt met bidden. Maak God deelgenoot van je gevoelens en belijd ze.

Jakobus zegt 4:3: gij hebt niet om dat gij niet bid. Laten we altijd voor alles bidden, vol verwachting!

 

 

Pesach

Wat is Pesach?

Pesach is één van de belangrijkste feesten in het jodendom. Met Pesach wordt het einde van de joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht (Exodus 3-15) en daarmee de bevrijding van het joodse volk van de slavernij. Het feest duurt zeven of acht dagen. Op de vooravond (Sederavond) wordt over de uittocht verteld en wordt er gegeten van voedsel waardoor je aan die tijd moet terugdenken.

Waarom vieren wij christenen dit?

Paulus zegt in I Korinthe 5:7: “laten wij dan ook het feest vieren, want ook ons paaslam is geslacht.” Paulus wijst daarmee op een historische gebeurtenis. Jezus stierf op het moment dat de Pesach lammeren werden geslacht. Paulus gaat ervan uit dat de Korinthiërs dit feest als gemeente vieren en hij spoort hen daarom aan bepaalde zaken in de gemeente op te lossen. Openbaring 13:8 zegt: ‘Het lam van God staat als geslacht van voor de grondlegging van de wereld.’ Omdat God eeuwig is, is de dood van Jezus opgenomen in Zijn eeuwig zijn. De Pesach viering van Israël is daarom niet alleen een voorafschaduwing, maar ook een weerspiegeling van de dood van Jezus, die in God voor de grondlegging van de wereld al vast stond.

Jezus zelf deed er alles aan om er voor te zorgen dat zijn sterven zou plaatsvinden tijdens Pesach. Hij liet zich niet arresteren voordat “zijn tijd” gekomen was. Jezus hield zich strikt aan de vastgestelde tijd van God. Dat wordt ook regelmatig in de evangeliën zo benoemd. Jezus stierf daardoor op het moment dat de Pesach lammeren werden geslacht. Hij vervulde ook stipt het volgende grote feest van God toen hij met Pinksteren de Heilige Geest uitstortte over de gelovigen. Jezus hield rekening met de vastgestelde tijden van verlossing.

Misschien is dit lastig uitleggen aan je kinderen, maar het is voor jezelf wel erg belangrijk om te weten (wil je het goed kunnen overbrengen).

Pesach – Pasen

Omdat Pesach ook wel een joods paasfeest wordt genoemd en we tevens het lijden van Jezus gedenken vind ik dit een mooie gelegenheid om mijn kinderen kennis te laten maken met de Pesach maaltijd.

Wat en hoe?

Eerst doet de moeder de kaarsen aan. En zegt: Jezus is het licht van de wereld. De kaarsen symboliseren Zijn komst.

Dan lezen we het verhaal van het laatste Pascha van Jezus uit de Bijbel (Matheus 26/Markus 14/Lukas 22).

Dan eten we de matzes. Eén van de kinderen vraagt: waarom eten we vanavond matzes, ongegist brood?
Moeder/Vader zegt: omdat Jezus zonder zonde is en voor ons is gestorven.
Van gist wordt het brood groter en dikker; zonde blaast je op, maakt je trots.
Daarom is het belangrijk dat het Jezus zonder zonde was.
De moeder/vader breekt de matze en zegt: Hij is voor ons gebroken.

Dan eten we de bittere kruiden (traditioneel mierikswortel, radijs kan ook).
Eén van de kinderen vraagt: waarom eten we vanavond bittere kruiden?
De vader/moeder zegt: God heeft dat lang geleden tegen het volk Israël gezegd. Ze moesten elk jaar de bevrijding uit Egypte vieren en dan bittere kruiden eten. Zo bitter was het voor de Israëlieten om slaaf van de Egyptenaren te zijn. Zo bitter is het ook dat wij slaaf van de zonde zijn.
De vader/moeder breekt dan een stukje matze af en geeft dat met een beetje bittere kruiden aan het kind.
De vader/moeder zegt: we eten de bittere kruiden met de matze en denken er dan aan dat Jezus het brood van het leven is. Hij heeft de prijs betaald en onze bittere zonden weggedaan.

Dan dopen we de peterselie in zout water.
Eén van de kinderen zegt: waarom dopen we onze peterselie in zout water?
De vader/moeder geeft antwoord: omdat de Israëlieten zoute tranen huilden in de slavernij.
En ook omdat de vaders van het volk Israël een kwast in het bloed van het lammetje doopten. Daarmee verfden ze de deur en ging de dood aan hen voorbij. Zonder dat er bloed wordt vergoten, is er geen vergeving van zonde.

Daarna doopt hij/zij de peterselie in de charoset (een zoet gekruid appelmengsel).
De vader/moeder zegt: maar nu is er hoop! Omdat er het bloed van Jezus was, onder de doornenkroon. Het bloed door de spijkers aan het kruis. Dat bloed reinigt ons, onze harten, ons leven. We vegen onze tranen weg en zijn blij. We zijn opnieuw geboren, in Christus! Dat is de zoetheid van het offer van Christus.

Eén van de kinderen legt zijn/haar gezicht in zijn/haar handen en vraagt: waarom eten we dit?
De vader/moeder zegt: omdat Jezus ons redt, dat kunnen we zelf niet. Het lam van God heeft voor ons de vrijheid gekocht. We zijn geen slaven meer, maar kinderen van de Koning. Vrije mensen die kunnen liggen terwijl ze eten.

Daarna drinken we wijn of druivensap. De beker van de dankzegging: we danken God. We danken Jezus dat Hij Zijn bloed voor ons heeft gegeven.

We eten nu lamsvlees. Vader/moeder zegt: Jezus is het lam van God, dat voor onze zonden is gestorven.

En daarna eten we de eieren. Vader/moeder zegt: dit is het teken van nieuw leven!

En ter afsluiting een kindvriendelijk (zoet) toetje

(TIP: voordat je dit uitprint, typ wie wat gaat voorlezen.)

Ingrediënten en recept:

Mierikswortel/Radijs

Zout water

Matzes

Gekookte eieren

Wijn/Druivensap

Saroma banaan

Lamsvlees

Peterselie

Charoset:

  • 2 grote appels – geschild, klokhuis verwijderd en in kleine stukjes gesneden
  • 115 gr fijngehakte walnoten
  • 1 tl basterdsuiker
  • 1 tl kaneelpoeder
  • 2 el koshere rode wijn

Succes in de voorbereidingen! Het wordt vast een gezegende maaltijd!

Inprenten

In het interview op Groot Nieuws Radio (zie media) heb ik het over het inprenten van Gods Woord gehad – Deuteronomium 6:7. Het aanleren van Bijbelteksten is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Je tatoeëert als het ware de woorden van God in hun binnenste. Jaren hing ik Bijbelteksten op de koelkast en zeiden de kinderen het na iedere maaltijd op. Maar er kwam een sleur in, dus ging ik op zoek naar een alternatief. Sinds een paar weken zingen we Bijbelteksten 🎶

Hieronder vind je er een aantal uit de opwekkingsbundel:

Psalm 117 – Looft de Heere alle gij volken – opwekking 54
Psalm 119:5 – Uw Woord is een lamp voor mijn voet – opwekking 69
Psalm 1 – Welzalig de man die niet wandelt – opwekking 244
Psalm 23 – De Heer is mijn herder – opwekking 121
Filipenzen 4:13 – ik vermag alle dingen – opwekking 122
Johannes 15:12 – dit is mijn gebod – opwekking 51
Numeri 6: 24-26 – de Heere zegent jou – kinderopwekking 185
Psalm 19:15 – mogen de woorden van mijn mond – opwekking 59
Matheus 6:9-13 – Onze Vader – opwekking 436
Johannes 20:21 – vrede zij u – opwekking 58
Psalm 51 – create in me a clean heart – opwekking 389
klaagliederen 3:22-26 – Er is geen grens aan de liefde van Jezus – opwekking 425
Romeinen 8:31-39 – wij zijn meer dan overwinnaars – opwekking 479
Matheus 6:33 – Zoekt eerst het koninkrijk van God – opwekking 40
Jesaja 55:12 Gods volk wordt uitgeleid – opwekking 148
Psalm 122 – Ik hef mijn ogen op naar de bergen – opwekking 640

Wij zingen op dit moment (na het avondeten) ‘dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt.’ Gewoon omdat het hard nodig is😅 De liefde onderling is soms ver te zoeken🙈 Dit was dus weer een mooie aanleiding😉

Ps. Ik krijg ook veel vraag naar het boek dat ik met mijn tienerdochter lees. Het boek heet: strijd in je denken voor kinderen, geschreven door Joyce Meyer en Karen Moore.

Het liefdesverhaal

Eduard en ik hebben net ons liefdesverhaal gedeeld op New faith network en die MOET je zien! Het is echt een héél bijzonder verhaal.

 

Zijn we allemaal niet verlangend naar een bijzonder verhaal, glinsteringen uit de hemel, die zeggen dat jij er toe doet, dat je er mag zijn en dat je bent gekend?

Het allergrootste en mooiste liefdes verhaal is toch wel het verhaal van de Heer Jezus. We gedenken het in deze periode van het jaar. Hij was er altijd al (Genesis 1:26). Maar verliet alle volmaaktheid, alle pracht en alle glorie in de hemel voor een verdorven aarde. Een plek waar Hem alleen maar pijn zou worden gedaan. Hij zou onbegrepen worden en liefdeloos worden behandeld. En ook al wist Hij hoe de mensheid in elkaar stak, Hij besloot Zijn Hemelse Vader gehoorzaam te zijn en te komen. En dat allemaal vanuit LIEFDE. Niet omdat wij dat verdienden, maar omdat Hij vol onvoorwaardelijke liefde zit.

En terwijl ik op dit moment het Bijbelboek Marcus lees. Sta ik versteld van Jezus’ wijsheid en Zijn gerichtheid op het gehoorzamen van Zijn Vader. En dan verlang ik daar ook zo naar. Geen compromissen meer, geen angst voor wat mensen denken of zeggen, geen veroordeling meer in mijn eigen gedachten en hart. En dan bedenk ik me dat ik onvolmaakt ben maar steeds meer mag leren en ontvangen als ik die volmaakte Heer Jezus zoek. Het liefdesverhaal omarm en in Zijn aanwezigheid verkeer. Elke dag weer. Elke dag opnieuw.

Zijn liefdesverhaal maakt ons verlangen naar meer liefde, doet ons beseffen waarvoor we zijn gemaakt en hoe we zijn bedoeld. Hij kwam als kwetsbaar baby’tje op aarde om jou in de vrijheid te zetten. Om jou te bevrijden van een uitzichtloos bestaan. Ontvang het en geef het door!

Zijn liefdesverhaal is speciaal geschreven voor jou! Matheus 1-2.

Supermam – werkboek voor alle mama’s

We denken dat moeders nooit ziek mogen zijn en dat ze alles moeten kunnen. Van een bestuurbare auto repareren tot het stoppen van versleten sokken. Tussendoor werken we en vliegen we van hot naar her voor de kinderen. Daarbij zorgen we voor het avondeten, dat het huis spik & span is en zo kan ik nog wel even doorgaan. Vandaar de titel van mijn tweede boek: SUPERMAM, want dat ben JIJ! Ondanks al je tekortkomingen, doe je zo keihard je best! Ook al gaat het niet perfect of wordt een probleem niet meteen opgelost. Jij zet je schouders eronder en je gaat door. De meeste onderdelen en thema’s in de opvoeding hebben tijd en de hulp van anderen nodig. En zo is het idee voor moederkringen ontstaan.

Samen met een andere moeder zag ik een grote behoefte ontstaan onder moeders. De behoefte om met andere moeders ervaringen uit te wisselen over de opvoeding. Alleen al over de opvoeding praten geeft verlichting en herkenning. ‘It takes a village to raise a child’ is een oud Afrikaans gezegde. Met andere woorden: we hebben elkaar nodig in de opvoeding van onze kinderen. In deze maatschappij staan we er min of meer alleen voor. We leven geïsoleerd en zijn druk. We zien moeders vluchtig op het schoolplein of in de supermarkt en denken dat het bij hen perfect gaat. Totdat je met elkaar in gesprek komt. Dit werkboek is een aanrader voor iedere moeder. Delen is namelijk groeien. Afgelopen zaterdag mocht ik in een interview met EO live iets vertellen over dit boek. Nieuwsgierig? Klik dan op onderstaande foto.

.

 

Malaria enzo

Ik weet het nog goed.. ik begon het enorm koud te krijgen, hoofdpijn, spierpijn en ik bleef maar over geven..  ik werd gelijk meegenomen in de auto op weg naar het ziekenhuis. Daar prikten ze bloed en hoorde ik de uitslag. ‘You’ve got malaria’. En dat was de eerste keer malaria in vier jaar tijd. Er volgde nog vier keer malaria, waarbij koorts, flauwvallen, dagen geen licht kunnen verdragen en weken slap voelen deel waren. Als ik mijn moeder belde dacht ik dat ik haar nooit meer terug zou zien, zo ziek voelde ik mij, maar dan toch wist ik diep in mijn hart dat ik niet zou sterven aan malaria want ik was geroepen voor vier jaar Oeganda.

In 1999 vertrok ik naar het prachtige Australië. Ik deed een Bijbelschool van een half jaar en daarna reisde ik een half jaar rond en werkte ik op verschillende plekken. Het was een groot avontuur. Op de Bijbelschool leerde ik fantastische mensen kennen. Waarbij er vriendschappen ontstonden voor het leven. Maar het allerbelangrijkste: ik leerde God kennen. Ik geloofde niet omdat mijn ouders mij dat hadden ‘opgelegd’, ik geloofde omdat God Zijn goedheid en genade aan mij had getoond. En ik nam het aan. De mooiste beslissing van mijn leven.

Na de Bijbelschool begon mijn avontuur alleen. Iemand bood mij haar gele autootje aan waardoor ik gemakkelijker op plekken kon komen. En zo reisde ik regelmatig 8-10 uur van plaats naar plaats. Het enige dat ik soms zag waren dode kangoeroes langs de kant van de weg. Ik had wat adresjes gekregen in Sydney, Melbourne en Cairns. Dus begon ik in Melbourne. Daar kreeg ik werk in een koffie en thee huis. Van daaruit vertrok ik naar Sydney, waar ik werk kreeg in een snoepfabriek. En daarna reisde ik door naar Cairns waar ik als tuinder aan de slag kon en later bij een appelkwekerij. Iedere Australiër, die ik ontmoette, was ontzettend gastvrij en behulpzaam.

Terwijl ik werkte en op verschillende plekken sliep mocht ik de mensen over mijn Heer en Heiland vertellen. Ik was vol van de Heere Jezus en waar het hart vol van is daar stroomt de mond van over. Aan de laatste weken van mijn ‘Australië-avontuur’ gekomen besloot ik op een basis van jeugd met een opdracht te verblijven.

Een Oegandese man deed open. Het was al laat dus ik kreeg gelijk een  bed toegewezen. De volgende dag bleek dat deze Oegandese man en zijn vrouw hier Bijbelschool leiders waren en dat ze twee prachtige kinderen hadden. Ik bracht veel tijd met ze door.

Omdat mijn tijd terug naar Nederland naderde, vroeg ik de Heer wat Hij met mijn verdere leven wilde. Kort daarna kreeg ik iedere keer in mijn gebed een beeld. Ik zag mijzelf werken op een houten dak met Oegandese mensen.  Na een tijdje vroeg John, de Oegandese man, wat ik in Nederland ging doen. Waarop ik hem mijn beeld vertelde. Hij riep gelijk: ‘Come to my wife, come to my wife.’ Aangekomen bij haar (Esther) vertelde ik haar mijn beeld waarop zij vertelde dat God haar een droom had gegeven waarin zij op een houten dak zat met blanke mensen. Ze legde uit dat zij na deze tijd in Australië een kinderdorp wilde bouwen voor wezen. En ze dacht dat God er misschien wel een internationaal project van wilde maken. Ik was perplext. Wilde God dat ik met deze mensen een kinderdorp voor weeskinderen zou gaan oprichten? Ik? Die helemaal geen bijzondere liefde had voor kinderen? Toiletten schoonmaken okay maar met kinderen werken? Ik vroeg de Heer of Hij mij enthousiast wilde maken als dit echt Zijn idee voor mijn toekomst zou zijn. En ja hoor! Ik werd enthousiast. Maar als je mij een beetje kent dan weet je dat ik snel enthousiast wordt, dus ik was nog niet overtuigd. Dus bad ik: ‘Heere God als U echt wilt dat ik in Oeganda ga werken wilt U dan in een stem tot mij spreken?’ Na dit gebeden te hebben begon er een zomerkamp, van een paar dagen, waarbij ik zou helpen. We deden verschillende activiteiten op het strand en luisterden naar Bijbelstudies van verschillende sprekers. Aan het einde van het zomerkamp was ik uiteraard mijn gebed vergeten. Maar God niet. Ik zat naar de Bijbelstudie te luisteren toen ik opeens een stem hoorde: ‘Priscilla ik wil dat jij met John en Esther gaat werken’. Het was luid en duidelijk en ik dacht dat iedereen het had gehoord. Ook wist ik meteen dat het God was dus antwoorde ik: ‘hoelang Heere?’ Waarop ik de stem opnieuw hoorde: ‘vier jaar.’ Ik keek rond en het werd mij al snel duidelijk dat niemand anders deze stem had gehoord.  Alleen ik.  Dus stelde ik de volgende vraag. ‘Wilt U dit woord bevestigen door deze Bijbelstudie-leraar heen?’ En God was zo genadig en trouw om dat te doen. De man die de Bijbelstudie leidde eindigde met te bidden voor de mensen die dat wilden. Ik sprong uiteraard gelijk op. Zijn profetische woorden zullen mij altijd bij blijven: ‘je bent geroepen om naar een ander land te gaan, maar mensen uit jouw eigen land zullen zeggen dat je niet moet gaan. Maar je zult gaan. Je bent standvastig net als Timotheus.’

En dat woord kwam uit. Mensen probeerden mij tegen te houden, maar ik bleef zeggen dat God had gesproken. En in 2012 ging ik voor vier jaar naar Oeganda. En na twee jaar zat ik op dat houten dak met Oegandezen om mij heen. Gods Woord kwam uit.

En zo waren de jaren in Oeganda een prachtig avontuur, ontzettend leerzaam maar niet gemakkelijk.

Armoede zien, went nooit. Geconfronteerd worden met kinderen die uit gezinnen waren ontvoerd en mishandeld door het leger van Kony was afschuwelijk. Wekelijks stierven er bekenden aan malaria of aan het HIV-virus. De afgrijselijke corruptie was zo onrechtvaardig. Op een dag werd een goede bekende vermoord met een schroevendraaier waarvan ik het bloed nog uit zijn lijf zag gutsen bij aankomst. Van heel veel leed was ik getuige en dat was soms ondragelijk.

Maar ik mocht ook heel veel bemoedigingen ontvangen. In tegenstelling tot alle nood, mocht ik ook grote wonderen van genezing en zelfs een opstanding uit de dood zien. Ik mocht een kerk leiden, Bijbelstudies in gevangenissen geven en de gevangenen in contact brengen met de Heere Jezus. Door grote Nederlandse giften konden we eten kopen voor de armen en medicijnen voor de zieken. En  konden we weeskinderen onderdak bieden. Ook ontstonden hier prachtige vriendschappen.  Ik kreeg veel bezoek. Mijn beste vriendin kwam zelfs twee jaar helpen. Ze was voor mij en het project tot grote zegen. Regelmatig kwamen er vrijwilligers helpen. En zo kan ik nog wel even doorgaan…. Ik mocht zoveel van God ontvangen om weer uit te kunnen delen. Wat een voorrecht was dat!     

Waar ik jou eigenlijk mee wil bemoedigen is dat God bestaat. Dat Hij spreekt en dat Hij trouw is. Soms snappen we geen snars van dit leven en maakt het ons onzeker. Maar Hij is daar! Hij heeft het allemaal in Zijn hand. Niks gaat aan Zijn aandacht voorbij.

En toen ik voor de vijfde en laatste keer malaria kreeg. Wel tien kilo afviel, me zwak voelde… kwam deze tekst tot me: ‘ik wil de Heere te alle tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.’ Psalm 34:2 Hem prijzen dwars door alle onzekerheid, pijn en moeite heen hielp mij om rechtop te blijven staan en positief te blijven in ondraaglijke situaties. Ik hoop jou ook. Er is altijd een sprankje hoop in iets te vinden. Wonderen bestaan nog steeds. Ik ben er het bewijs van.

 

 

MOEDERDAG AWARD

https://st2.depositphotos.com/7413918/12377/i/950/depositphotos_123779492-stockafbeelding-jongen-meisje-met-winnen-beker.jpg

 

Waar zou jij een award voor willen winnnen vandaag? Voor de meest-georganiseerde-moeder of voor de moeder-van-de-braafste kids. Of voor de beste-voorlees-moeder, de moeder-die-het-lekkerst-kookt of wat denk je van de moeder-die-nooit-boos-wordt award? Ik denk dat we het allemaal graag zouden willen maar het gewoon niet haalbaar is, oké misschien niet voor mij dan😊

Er is een andere, veel grotere en belangrijkere, award waar we ons mee bezig moeten houden. De award van het voorleven en uitdragen van ons leven met de Here Jezus. Kinderen kijken naar onze daden daarna luisteren ze naar onze woorden. Stel ik zeg tegen mijn tiener ‘zit niet de hele tijd op je telefoon’ maar ik doe het zelf wel, wat stellen mijn woorden dan voor? Mijn woorden zijn dan als lucht voor ze. Het stelt niks voor. Of ik zeg ‘lees je Bijbel’ en ze zien mij er nooit uit lezen, hoe interessant en belangrijk is het Bijbellezen dan voor ze?

Er is nog een award waar ik me naar uit wil strekken en dat is het strijden voor mijn kinderen. Ze zijn verwikkelt in een strijd, net als wij, (zie Efeze 6:12). En ze hebben daarom ons gebed keihard nodig. Die strijd winnen we alleen dicht bij Jezus! Dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar. Helemaal alleen, in mijn binnenkamer strijd ik door iedere dag te bidden voor hun gezondheid, Zijn bescherming, hun dagelijkse bezigheden, hun vriendschappen, hun liefdes enz. Onze kinderen kunnen niet zonder ons gebed.

In mijn werkboek ‘Supermam’ (die 14 augustus uit komt) heb ik dit gebed gezet. Het is een op de Bijbel gebaseerd gebed. Het is een radicaal gebed, dus het vraagt ook om een radicaal leven😊 Het is een gebed voor nu én voor de toekomst van je kinderen. Ik wil je uitdagen dit gebed dagelijks voor ze te bidden. Print het uit en leg het in je Bijbel.

Dit is mijn Moederdagcadeau voor jou! Omdat JIJ die MOEDERDAG AWARD wint voor je keiharde werken iedere dag weer, voor je onvoorwaardelijke liefde en zorg, voor je inzet en voorbeeld! Gods zegen vandaag en laat je lekker verwennen hé😉

BIJBELS GEBED VOOR MIJN KIND(EREN)

“Heere God, dank U voor mijn kind(eren), ik bid:
• Dat hij/zij U persoonlijk mag leren kennen
(Johannes 1:12-13; 3:3; II Timotheüs 3:15 en Openbaringen 3:20)
• Dat hij/zij een zacht en teder hart zal ontwikkelen om U te gehoorzamen
(I Samuel 3:10; Jesaja 57:15 en 66:2)
• Dat hij/zij nederig met U zal wandelen
(Micha 6:8 en I Petrus 5:5-6)
• Dat hij/zij U lief zal hebben met zijn/haar hele hart, ziel, verstand en met al zijn/haar kracht (Markus 12:30)
• Dat hij/zij van Uw Woord, de Bijbel, gaat houden en openbaring ontvangt als hij/zij het leest (Jozua 1:8; Psalm 119:9, 11, 18, 97, 105, 130; Efeze 1:17-18; Colossenzen 3:16 en I Petrus 2:2)
• Dat hij/zij graag bidt en zich toewijdt aan het gebed
(II Kronieken 7:14; Psalm 55:17; Lucas 18:1 en I Thessalonicenzen 5:17)
• Dat hij/zij trouw zal zijn in het samen komen met andere christenen
(Hebreeën 10:25)
• Dat hij/zij liefde zal hebben voor gerechtigheid en een afkeer van het kwade
(Psalm 97:10; 101:3; Amos 5:15 en Romeinen 12:9)
• Dat hij/zij sterk in U zal blijven als er verleidingen komen en geen compromissen zal sluiten met de boze
(Efeze 5:11; 6:13-14 en I Peter 5:8-9)
• Dat hij/zij de waarheid zal najagen en leugens zal haten
(Psalm 51:6; 119:30, 163; Spreuken 12:22; 13:5 en 19:9)
• Dat hij/zij zal schijnen als een lichtende ster in deze donkere wereld
(Jesaja 60:1-2; Mattheus 5:16; Johannes 17:18 en Filippenzen 2:15)
• Dat hij/zij zal snappen wat recht is en onderscheid zal maken tussen goed en kwaad, heilig en onheilig
(Leviticus 10:10; Jesaja 59:14-15; Jeremia 15:19 en Ezechiel 22:26)
• Dat hij/zij U zal zoeken met zijn/haar hele hart
(Psalm 27:8; 105:4; 119:2; Spreuken 28:5 en Zefanja 2:3)
• Dat hij/zij zijn/haar lichaam, ziel en geest rein en puur houdt voor Uw aangezicht
(I Thessalonicenzen 5:23)
• Dat hij/zij zich verre zal houden van het kwaad
(I Kronieken 4:10 en Johannes 17:15-16)
• Dat hij/zij zijn/haar geloof niet zal verliezen
(Lukas 22:32)
• Dat U, o God, uw Heilige Geest over hem/haar uitstort op een krachtige manier
(Jesaja 44:3-4 en handelingen 2:16-18)
• Dat hij/zij een werker mag zijn in Uw koninkrijk
(Lukas 10: 2)
• Dat hij/zij zijn/haar lichaam, ziel en geest rein en onbesmet mag bewaren voor de man/vrouw die U voor hem/haar heeft bedoeld
(Romeinen 6:12-13; 1 Korintiërs 6:15-20 en I Thessalonicenzen 4:3-4)
• Dat U een godvruchtige man/vrouw voor hem/haar klaar maakt. Die hem/haar trouw zal zijn tot de dood hen scheidt
(2 Korintiërs 6:14-18)
• Dat mijn zoon zijn vrouw lief zal hebben, haar trouw zal zijn en een goede vader voor zijn kinderen zal zijn
(Psalm 127 en 128; Efeziërs 5:25, 6:4, Colossenzen 3:21 en Maleachi 2:15)
• Dat mijn dochter vruchtbaar zal zijn en het moederschap mag omarmen en liefhebben. En een godvruchtig (t)huis mag creëren (Genesis 1:28; Deuteronomium 7:13,14 en Titus 2:5)
• Dat U mijn zoon/dochter beschermt voor ongelukken, ernstige ziekten, gevaar, kwaad, emotionele en lichamelijke aanvallen
(Psalm 91)

Dit alles bid ik U in Jezus naam, AMEN.”

HUISJE-BOOMPJE-BEESTJE

Ons huwelijk is goed, stabiel en we houden van elkaar. En toch zijn er periodes waarin de drukte ons opslokt en het zoeken en vinden van elkaar moeizaam gaat.

En terwijl we allemaal genieten van nieuw, spannend, beter, mooier of anders.. zit er iets krachtigs en moois in het najagen van hetzelfde, de eenvoud, de vasthoudendheid en het niet opgeven. Het samen lachen en huilen, elkaar vergeven, geloven en vooruit kijken. Het huisje, boompje, beestje – gevoel. Terwijl iedereen hier min of meer naar verlangt klinkt het ook zo oersaai vind je niet?

Hoe kun je blijven genieten van iets wat je al heel lang hebt en gewoonweg saai wordt? Ik heb net mijn kleding gesorteerd en ik heb een vuilniszak met kleding kunnen vullen voor een goed doel. Dat laatste geeft een goed gevoel maar dat eerste bijna verwend. Ik ben op sommige kledingstukken gewoon uitgekeken, het staat me niet meer mooi. Bij sommige dingen denk ik echt; hoe heb ik het ooit aan kunnen trekken laat staan kopen? En zo kan het ook in het huwelijk zijn. Waar ben ik ooit op gevallen bij deze man of vrouw laat staan met hem/haar trouwen?!

God is zo wijs. En de Bijbel zit vol goede adviezen. Efeziërs 5:22&25 zegt; ‘vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere… Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.’

Lieve mannen, als jullie je vrouw liefhebben, voor haar opkomen, haar complimenten geven (ook al ben je het niet gewend. Dit is geen excuus!) haar op handen dragen en haar behandelen als een prinses dan bloeit zij op. En mocht je zonen hebben, zij zullen je goede voorbeeld volgen. Zij zullen respectvol zijn naar hun moeder toe. En zij zullen later hun vrouwen liefhebben zoals jullie dat deden bij hun moeder. Wauw! Wat een verantwoordelijkheid maar wat ligt hier ook een mooie uitdaging in voor jullie.

Lieve vrouwen, in mijn dagboek ‘jouw tijd met God’ (dag 86) schreef ik het volgende voor jullie: “Onderdanig vond ik altijd een naar woord. Ik kreeg de kriebels als ik het woord hoorde. Ik denk dat dat komt omdat ik graag de leiding heb en me van nature niet graag laat leiden. Onderdanig zijn klinkt als iets dat moet en niet iets dat mag. Kortom, er is geen ruimte voor wat ik wil. En dat vind ik vervelend. Toch heb ik mijn gevoel opzijgezet en ben ik gaan onderzoeken. Want ik denk dat er iets heel moois in verborgen ligt, net als in alle andere teksten uit de Bijbel. Onderdanig betekent nederige dienstwilligheid. Je bent onderdanig omdat je dit graag wilt. Onderdanigheid zal in eerste instantie vaak een verstandelijke keus zijn van je wil om God gehoorzaam te zijn boven alles, een wilsbesluit, ongeacht wat je man doet. Ik wil onderdanig zijn omdat ik Gods Woord wil gehoorzamen en omdat ik weet dat wanneer God iets zegt, dat het allerbeste voor mij is. En weet je wat ik ontdekte? God heeft ons vrouwen onder de bescherming van onze mannen geplaatst. Onze mannen horen het hoofd van het gezin te zijn om ons te beschermen, voor ons te zorgen en ons te leiden. Nu begrijp ik dat niet iedere man dit doet, maar het is wel Gods verlangen en bedoeling voor hem. Onderdanigheid is een natuurlijke reactie op liefdevol leiderschap. Als een man net zo van zijn vrouw houdt als Christus van de kerk houdt, dan is onderdanigheid een natuurlijke reactie van de vrouw op haar echtgenoot. Onderdanig zijn betekent niet dat je nooit meer iets mag zeggen of nooit ergens de leiding in mag nemen. Het betekent een ‘pas op de plaats’ voor ons vrouwen en daarin je man de ruimte geven, zodat hij in zijn positie en bestemming gaat komen. We willen geen passieve man, maar we willen een man die actief meedenkt en meedoet. Nu ik hier kort aandacht aan heb besteed, denk ik dat we een belangrijke sleutel in handen hebben.”

Ik geloof dat dit belangrijke sleutels zijn voor een succesvol huwelijk, wat er ook aan verleidingen op ons pad komt. Als wij deze twee uitdagingen aangaan dan wordt zowel de man als de vrouw hier beter van. En bied het huisje-boompje-beestjes-gevoel bescherming, stabiliteit, liefde en genoeg avontuur aan. Want een leven in gehoorzaamheid aan God is nooit saai, neem dat maar van mij, of beter gezegd ons, aan 🙂

Wortels in het water

 

Gisterenavond keken mijn man en ik de uitvaart plechtigheid terug van Billy Graham. Een man wiens invloed groot was. Zeer groot. Graham sprak in totaal voor meer dan 210 miljoen mensen in meer dan 185 landen live over het geloof. Daarnaast bereikte hij met zijn televisietoespraken, films, video’s en podcasts honderden miljoenen mensen.

Vanmorgen vroeg ik mij af hoe iemand tot aan het einde toe van zijn leven vol kan blijven van de liefde van Jezus. Ik moest denken aan Jeremia 17:7; ’Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop’.

Als onze wortels in het water staan en we dagelijks drinken van het levende water wordt onze twijfel aan het bestaan van God steeds kleiner en groeit daarentegen ons geloof EN onze liefde voor onze Maker. Het is dus van groot belang dat we onszelf dagelijks vullen met de woorden van God. De Bijbel.

Toen onze dochter ons maanden lang wakker hield ’s nachts en ik echt aan het einde van mijn latijn was maakte ik de keuze om haar beneden neer te zetten, zodat ik in ieder geval weer eens door kon slapen. Omdat wij geen camping bedje hadden besloot ik gelijk die dag naar de Prénatal te rijden en een camping bedje te kopen. Ik was vastbesloten: dit ging niet weer gebeuren! Ik wilde doorslapen!

En zo moeten jij en ik vandaag ook een besluit nemen als we vol willen blijven van de liefde van Jezus.

Mag ik je daarom oproepen tot het maken van dat besluit? Bestel hier ‘jouw tijd met God’, leg je Bijbel klaar, hang Bijbelteksten op in je auto of op de koelkast, zet gospelmuziek aan… Vul je gedachten met woorden van God, zodat Psalm 1:3 waarheid zal worden in jouw leven: ‘Want Hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken’. Net als in het leven van Billy Graham.

“Someday you will read or hear that Billy graham is dead. Don’t you believe a word of it! I shall be more alive then than I am now. I will just have changed my address. I will have gone into the presence of God” Billy Graham 1918 -2018

Bidden en werken…

‘Hoe heb jij een boek kunnen schrijven met vijf jonge kinderen?’ wordt er regelmatig aan mij gevraagd. Nou gewoon soms begin ik in alle vroegte met schrijven nog voordat de kinderen wakker zijn, soms tussen spelende of ruziemakende kinderen in, soms sta ik met een notitieboekje aan het aanrecht of zit ik met de laptop aan de keukentafel.. Soms zit er geen schot in en soms schrijf ik A4-tjes vol. Weet je? Ik heb ontdekt dat wanneer je ergens een visie voor hebt je je doel weet te bereiken wat het je ook kost. Je gaat er voor. Hoe dan ook.

Mijn liefde voor schrijven begon in mijn kinderjaren. Bij het dagelijks schrijven in een dagboek, en het schrijven van zelf bedachte verhalen. Toen ik christen werd begon ik aan God te schrijven. Boekjes vol geschreven-gebeden staan opgestapeld boven. Toen ik nog in Australië woonde, alweer meer dan 20 jaar geleden, begon ik met het schrijven van een Bijbels dagboek en zo begon het verlangen te groeien maar ebde ook weer weg.  Bij tijden kwam het weer terug, maar nooit concreet. Totdat ik het op een dag wist: het moet een dagboek voor moeders worden! Nu ik mij in deze levensfase bevind denk ik moeders in combinatie met het geloof meer te snappen. Je wordt door je kind(eren) zo geconfronteerd met jezelf dat het gevoelens in je oproept waarvan je niet eens wist dat ze bestonden!! Tegelijkertijd ben je zo druk dat je jezelf geen tijd gunt om tot rust te komen bij God. En dat laatste is nu juist zo belangrijk. Jezelf (opnieuw) leren kennen, de opvoeding (die echt niet vanzelf gaat), de druk van deze maatschappij en ga zo maar door… Alles staat bij tijd en wijlen onder druk of op losse schroeven dus hebben we de Heere God keihard nodig. Onze tijd met Hem alleen is daarom essentieel. Als jij je daarvan bewust bent of daar naar verlangt dan is ‘jouw tijd met God’ een echte must-have.  Een boek geschreven door een eenvoudige vrouw die haar visie bij God neerlegde, door Hem werd geïnspireerd en zo haar doel wist te verwezenlijken. Simpelweg door te bidden en te werken zoals Benedictus zo mooi zei. Deze twee gaan hand in hand. Ze kunnen niet zonder elkaar. En op dezelfde voet hoop ik mijn tweede boek deze zomer uit te brengen en werk ik in alle rust aan boek drie.