Gastvrijheid

Eigen verhaal

Het gezin waar ik uit kom is heel gastvrij. Omdat mijn ouders een bedrijf aan huis hadden kwamen er vaak mensen over de vloer. Daarnaast waren mijn ouders ook gastvrij naar allerlei andere mensen toe dus kregen wij vaak visite. Onverwachts, verwacht en in allerlei soorten en maten 🙂 Ik groeide er dus mee op en ik vond dat prima. Ik ervoer het nooit als een belemmering. Nu ik zelf een gezin heb, doe ik hetzelfde en toch ook een tikkeltje anders. 

Ik heb ontdekt dat mijn thuis ook mijn oase is. Mijn plek waar ik tot rust kom. Een veilige haven. En niet meer voor mij alleen. Ook voor mijn man en zes kinderen. 

Als ik nu weekend of avond bezoekjes plan moet ik het eerst afstemmen met mijn man. De vrijdagavond is onze vaste gezinsavond en zondagavond onze date-night. 

Ik ben dus gastvrij, maar wel met mijn eigen gestelde grenzen. 

Als er spontaan bezoek komt op vrijdag of zondagavond is dat uiteraard prima, maar gebeurt dit te vaak dan stel ik een grens. Mijn gezin is mijn allereerste prioriteit en daar geef ik het liefst een volle tank liefde en energie aan en geen uitgeputte, lege tank.  

Iedere dag sta ik iets voor 6 uur op om de dag in alle rust te beginnen met God. Omdat tijd kostbaar is en ik het goed wil indelen, wil ik allereerst mijn dag aan Hem geven. Ik weet dat dit allemaal perfect klinkt, maar omdat ik vaak vol ideeën zit en van spontane acties houd gaat het niet allemaal zo volmaakt als ik zou willen. 

Ik plan snel teveel en raak dan leeg en uitgeput. Mijn man zegt dan ook regelmatig tegen anderen: zij is het gaspedaal, ik ben de rem. 

Waar zou ik zijn zonder hem 🙂 Dus dankzij mijn man en … een rijke schat aan ervaringen leer ik steeds beter om vrije dagen en avonden in te plannen. Zodat ik er ook helemaal kan zijn voor mijn bezoek en niet half aanwezig ben door een vol hoofd.

Wat zegt de Bijbel over gastvrijheid?

De meest bekende Bijbeltekst over gastvrijheid staat in Hebreeën 13:2: ‘vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden’

Gastvrijheid kost tijd en moeite. Gastvrijheid is niet iets vanzelfsprekends in onze cultuur. Wist je dat Nederlanders erom bekend staan niet zo gastvrij te zijn? Uit onderzoek blijkt dat we amper nog gasten verwelkomen in ons eigen huis, dat we regelmatig de deur niet openen bij onverwacht bezoek. En dat we liever buiten de deur afspreken. In andere landen is dat heel anders. Neem nu het land Israël, daar is het een plicht om gastvrij te zijn. In de Bijbelse tijd hadden reizigers in alle omstandigheden het recht op gastvrijheid van anderen. Jezus zegt in Mattheus 25:35: want ik had honger en jullie gaven Mij te eten, ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken, Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op (lees hier ook over in Romeinen 12,13; I Timoteüs 3,2; Titus 1,8 en I Petrus 4,9). 

Sta jij in je gastvrijheid wel eens stil bij engelen die aan je deur kunnen staan of God Zelf?

God als gastheer

Psalm 15 en 23:5 spreken over Gods eigen gastvrijheid. Gastvrijheid heeft Zijn hart. Dus moet het ook onderdeel van ons leven zijn/worden. Hij is als een gastheer die overvloedig aan Zijn gasten geeft, vol liefde en bewogenheid ongeacht je achtergrond (zie: Marcus 6,41-44 en Johannes 13,2-17). 

In de Bijbel behoorde gastvrijheid tot het tegemoet gaan van je gasten, hen begroeten, de voetwassing, het onderhoud, de verdediging en de begeleiding bij hun afscheid, terwijl voor de meesten van ons alleen al de deur openen moeite kost.

Deuteronomium 10,17 zegt: ‘God doet recht aan weduwen en wezen, en aan vreemdelingen bewijst Hij zijn liefde, door hun voedsel en kleding te schenken. Ook u moet de vreemdeling uw liefde bewijzen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.’ Voor het volk Israël was gastvrijheid heilig, want ze hadden zelf in Egypte als vreemdelingen geleefd en ervaren dat God voor hen had gezorgd. 

In Genesis 18:1-18 lezen we over de gastvrijheid van Abraham. En in 1 Koningen 17:8-16 lezen we over de gastvrijheid van de weduwe die het weinige voedsel dat ze nog heeft met Elia deelt. Lucas 10 vertelt ons het bekende verhaal over de barmhartige Samaritaan, die zijn reis onderbreekt om een gewonde man te helpen, dit kost hem tijd, moeite en geld. In Lucas 14:12-14 spreekt Jezus over de onbaatzuchtige gastheer. Dat de Bijbel vol staat met dit soort verhalen is een teken dat God zelf ook gastvrij is. Hij is een gastheer die het allerbeste aan zijn gasten wil geven.  

Gastvrijheid is naastenliefde

Bij gastvrijheid is regelmatig de vraag: ben ik op mijzelf gericht of op de ander? De liefde openbaart zich in gastvrijheid. Recent las ik een mooie quote: the heart of hospitality is when people leave your home they should feel better about themselves, not better about you. Mensen ontvangen moet niet om jou gaan, maar altijd om de ander. Zodat jouw bezoekers zich fijn en geliefd voelen in jouw huis. In een wereld waar het veelal gaat om ons eigen geluk mogen we in ons huis onze focus leggen op het geluk van de ander en in hun noden voorzien en ze liefhebben.

In ‘de weg van de barmhartigheid’ schrijft Jos Lammers: ‘De eerste vrucht van de gastvrijheid is verdraagzaamheid tegenover het anders-zijn van de anderen. Wij mogen de vreemdelingen niet als tegenstanders of als een bedreiging beschouwen, maar als medemensen, als evennaasten. Wij zullen in onze steeds groeiende multiculturele gemeenschap moeten leren elkanders belangen te behartigen, elkaar te begrijpen en te eerbiedigen. Alleen zo kan de vrede tot stand komen tot welzijn van allen.’

De gever in royale gastvrijheid wordt ook nog wel eens de ontvanger als we kijken naar Abrahams gastvrijheid in Genesis 18. 

Je schenkt veel van je tijd, je materiële mogelijkheden, je liefde, maar uiteindelijk is het onduidelijk wie het meeste ontvangt: degene aan wie je een dienst betuigt of jij die het beste van jezelf hebt gegeven? De rollen worden omgedraaid. De gever wordt ontvanger. En wat je op jouw beurt ontvangt, kan oneindig veel meer zijn dan wat je hebt geschonken. En meteen raken wij dan ook de kern van de Bijbel: God is liefde. In het betonen van Zijn onvoorwaardelijke liefde wordt de deur geopend naar het ervaren van Gods liefde, waarvoor niets onmogelijk is. In de beoefening van gastvrijheid kan God zijn liefde tonen aan zowel de gever als de ontvanger. Gastvrijheid is naastenliefde. 

Grenzen

Ook al ligt er veel rijkdom verscholen in gastvrijheid, we mogen ook onze grenzen aangeven. Grenzen aangeven maakt onze gastvrijheid oprecht. Want als het niet uitkomt, om wat voor reden dan ook, mogen we in liefde en alle eerlijkheid aangeven dat het nu niet uitkomt. 

Als jij bijvoorbeeld niet lekker in je vel zit bescherm jij daar ook je bezoeker mee. 

Als je merkt dat jouw kind of partner overprikkelt is/raakt van bezoek dan zou je er goed aan doen je gezin (je eerste prioriteit) te beschermen. Dit geldt ook voor onverwacht bezoek of iemand die te vaak komt. Het vraagt echt om een duidelijke en liefdevolle communicatie. 

Oefen gewoon even bij iemand waar jij je veilig bij voelt.. en breng het daarna in praktijk. Gastvrijheid is vooral naastenliefde als het oprecht is. Hier heb je zelf en heeft de ander uiteindelijk meer baat bij. 

Grenzen aangeven is niet gemakkelijk, maar heeft vaak te maken met jouw zelfbeeld. 

Wanneer jij nee zegt, ben je dan bang dat de ander jou niet meer leuk vindt? Dit zou geen reden moeten zijn van jouw grens. Wat de ander denkt of vindt is niet aan jou.  

Het is wel belangrijk om regelmatig naar je motivatie achter jouw grens te kijken, zodat het in balans blijft. 

Als je van nature gastvrij bent kan het ook ten koste van jezelf en je dierbaren gaan. Daarover kunnen we wat leren in Lukas 10. Eerst vinden we daar de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan, vervolgens de geschiedenis dat Martha Jezus en Zijn discipelen ontvangt en onthaalt met alles wat maar in die tijd en cultuur past. Maar wat dan gebeurt in het huis van de gastvrije Martha, maakt ons duidelijk dat gastvrijheid niet het enige is in het leven. Martha is druk bezig met Jezus en de discipelen te verzorgen, maar haar zuster Maria zit volgens haar passief te luisteren. En daar is Martha het niet mee eens. Moeten we dan Martha’s gastvrijheid veroordelen? Nee, maar wel moeten we de dingen in balans zien: op zijn tijd is het een belangrijk en op een andere tijd is het andere belangrijk. Martha was op het verkeerde moment druk met haar plicht van gastvrijheid, want Jezus was aan het woord. Jezus wilde haar tijd. M.a.w. als er geen ruimte meer is voor rust en tijd voor God en/of je gezin, dan is er ook geen ruimte om naar anderen uit te reiken. 

Omdat ik vanuit huis werk denken mensen vaak dat ze spontaan langs kunnen komen. Ik leer om te zeggen: ‘het komt nu niet uit, want ik ben aan het werk.’ En weet je, eigenlijk heeft iedereen daar begrip voor. 

Natuurlijk zijn sommige bezoekjes een noodgeval en vragen om acute aandacht en flexibiliteit. Sommige kunnen wachten of nemen genoeg met een kort praatje zonder een kop koffie. Probeer het zo goed mogelijk in te schatten door ernaar te vragen en gun jezelf dan een eerlijke reactie zonder schuldgevoel!

Zelfzorg

Zelfzorg is een bekende term in deze tijd. En natuurlijk is het belangrijk. Een lege tank moet immers gevuld worden anders kan het niet uitdelen. Dagelijkse zelfzorg betekent o.a. voor mij vroeg opstaan. Zoals ik al eerder schreef sta ik vroeg op om in de stilte allereerst bij God te zijn. Ik bid, zing en lees uit de Bijbel. God is mijn Schepper en Hij kent mij als geen ander. Als ik denk aan gastvrijheid wil ik dat mijn motivatie om iemand te ontvangen juist is. Gastvrijheid kan namelijk heel egoïstisch zijn. Je denkt misschien wat zegt ze nu? Maar zijn we niet allemaal op zoek naar geliefd zijn? Het kan mij een goed gevoel geven om iemand te ontvangen. Gastvrijheid is in de eerste plaats op de ander gericht. Kan ik dat om de een op andere reden niet geven dan ga ik te rade bij God waar dit door komt. En daar heb ik tijd met God voor nodig. Zelfzorg vraagt ook om grenzen. Elk individu is anders. Zo vult iedereen weer op een andere manier zijn tank. 

Sommigen hebben een keer per maand een weekend in een klooster nodig, anderen iedere dag een wandeling in de buitenlucht. Vul zelf maar eens in hoe jij jouw tank gevuld houdt. 

Voor mij is dit af en toe met vriendinnen afspreken, een uurtje lezen en niet teveel plannen. 

Het doet mij niet alleen goed, maar het is ook beter voor mijn gezin. En eigenlijk plukt iedereen in mijn omgeving hier de vruchten van.

Hoe ben ik gastvrij?

Je zou kunnen denken dat gastvrijheid zit in een prachtig gestyled, schoon en opgeruimd huis, maar dit hoeft geen prioriteit te zijn. Soms vraagt het om een loslaten van wat een ander vindt van jouw huis, het is tenslotte jouw huis, jouw thuis met jouw regels! Ook voor een perfectionist vraagt dit om een duidelijke communicatie of het afsluiten van plekken waar je echt niet wil dat mensen komen. Zodat jij rust houd in jouw hoofd en hart.

Wil je gastvrij zijn, maar vind je dat ook heel spannend (vooral als er vreemden komen)? Dan geef ik je graag een paar tips: 

Probeer de ander op zijn/haar gemak te stellen door iets over jezelf te vertellen of over je dag. 

Vraag wat hij/zij wil drinken. 

Zet iets lekkers op tafel. 

Als jij ook zit kan je vragen stellen als;

Waar woon je? 

Hoe gaat het met je? 

Waar werk je? 

Wat zijn je hobby’s? 

Wat vind je lekker om te eten? 

Door zelf ook te gaan zitten toon je oprechte interesse.  

Trouwens vind je ook niet dat je als man en vrouw heel anders kan denken over gastvrijheid en (vooral) de invulling hiervan? Blijf het gesprek hierover voeren. Wat is voor jullie persoonlijk gastvrij-zijn? En hoe zie je dat graag voor je? Maak hier afspraken over en gun elkaar: ruimte. Een relatie is immers geven en nemen. Je zou bijvoorbeeld rekening kunnen houden met je planning, door bijvoorbeeld bezoek te ontvangen als je partner aan het werk of weg is of wanneer je kinderen op school zijn. 

Gastvrijheid in het hier en nu

Wij kunnen nu juist zoveel betekenen voor de ander. Nu het vaccinatiepaspoort zo’n tweedeling in de samenleving bewerkstelligt en er zich echt schrijnende verhalen voordoen kan jij juist zoveel betekenen in gastvrijheid. 

Zou jij open staan voor wat God specifiek op jouw hart legt in wat je voor een ander kan betekenen? Praat er eens over met je gezin/familie/vrienden. 

Maak plannen en schrijf ideeën uit.  

Conclusie

Naar mijn idee heeft gastvrijheid veel te maken met je opvoeding, hoe je, op dit moment, in het leven staat en hoe jij je voelt. Ik heb geprobeerd om in te gaan op al jullie vragen omtrent gastvrijheid. De grote vraag aan jou, als ras-echte nederlander 😉 is misschien wel: moet ik perse gastvrij-zijn? Ik ben benieuwd wat jouw conclusie is na het lezen van deze blog! Laat je het mij weten? Ook als er nog vragen onbeantwoord zijn en jij er zelf niet uitkomt… Voel je vrij om mij een berichtje te doen!

Liefs, Priscilla

6 weken in een notendop

De zes weken zomervakantie zijn alweer voorbij! Met weemoed kijk ik terug naar de foto’s van onze heerlijke vakantie in de Franse Alpen. Omgeven door prachtige bergen en rivieren met helder, blauw water. We ondernamen zoveel en renden regelmatig achter onze kleine Sifra aan dat Eduard en ik, beiden, kilo’s lichter thuis kwamen 🙂 De meeste nachten waren bibber-koud en er viel nog wel eens een buitje, maar de eenvoud van het kamperen en de prachtige omgeving hielpen mij om te onthaasten. Geen druk van buitenaf en geen oog voor mijn mobiele telefoon droegen er aan bij om echt aanwezig te zijn en alles beter binnen te laten komen.

Terug in Nederland vierden we ons 15-jarig huwelijk. Sommigen vinden het vast overdreven, maar ieder jaar maak ik er graag een feestje van. Zo maakten we taart, borrelden we terwijl we onze trouwvideo terug keken en ’s avonds gingen we saampjes uit eten. Terug blikken en vooruitkijken. Gewoon omdat gelukkig getrouwd zijn zo’n enorme zegen, en zeker niet vanzelfsprekend, is. 

De gezellige logeerpartijtjes, zwemfeestjes, leuke uitjes en vele ijsjes, de lange dagen en korte nachten hebben plaats gemaakt voor ritme, rust en regelmaat. En ik vind het fijn! Heel fijn! Van nature ben ik behoorlijk chaotisch, maar mijn goede voornemens beginnen vaak aan het begin van een nieuw schooljaar. Dus kocht ik een gezinsplanner (in de hoop geen afspraak meer over het hoofd te zien) en maak ik nu (voor de tweede keer van mijn leven!) een weekmenu (in de hoop op gevarieerde en gezonde maaltijden). Dus voor nu loopt alles op rolletjes. Ik kan er iig weer even tegenaan, ik hoop jij ook! Liefs

Onze Hoop

Eind vorig jaar in een interview werd mij gevraagd wat ik graag wilde zien in 2021 voor mijn gezin. Toevallig hadden mijn man en ik het daar net over gehad. We spraken onze hoop uit na een pittig jaar. Zoals sommigen van jullie weten is onze zoon chronisch ziek. Hij werd daar 3 weken voor opgenomen en eigenlijk gaat het nog steeds niet goed met hem. In gesprekken met artsen, psychologen en docenten verlies je, als ouders, het geloof op genezing en verbetering nog wel eens uit het oog en lijkt je focus op Jezus soms te vertroebelen.

Terwijl mijn man en ik hierover spraken kwamen we op de hoopvolle toekomst waar Jeremia 29:11 over spreekt en hoe we dat willen vasthouden voor ons gezin. En terwijl we spraken voelden we enthousiasme en nieuwe hoop op borrelen. Het spreken over wat God zegt in plaats van onze omstandigheden gaf energie en bevestigde ons geloof.

Om die reden werkten we een op de Bijbel gebaseerde gezins-proclamatie uit. Een proclamatie die we vast willen houden als gezin. Niet als een soort toverspreuk, maar in het geloof dat Gods woorden kracht hebben en nooit Zijn uitwerking missen (Jesaja 55:11). En dat niet alleen, Gods woorden hardop uitspreken geeft geloof en helpt ons op Hem te zien en Zijn bovennatuurlijke kracht te ervaren.Proclameren is o.a. een openlijke afkondiging volgens het woordenboek. Romeinen 10:17 zegt dat het geloof komt door het horen van het Woord van God. Regelmatig moet ik mijzelf er aan herinneren wat de God van hoop zegt en niet wat mijn hopeloze omstandigheden zeggen.

Misschien herken je dit wel.

Wat jouw omstandigheden ook zijn, wat er ook in jouw leven is gebeurd of niet gebeurd Hoop heeft een naam en Zijn naam is Jezus. En Hij wil jou en mij vandaag bemoedigen met Zijn woorden van waarheid. Om die reden heb ik hieronder een paar hoopvolle teksten gezet. Zodat we in herinnering houden dat we wandelen in geloof en niet aanschouwen (II Korinthe 5:7).

 • Wees niet bang of ontzet.. want de strijd is niet aan jou, maar aan God – II Kronieken 20:15
 • God is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken – Efeze 3:20
 • De God van hoop vervult jou met blijdschap en vrede… zodat jij overvloedig mag zijn in in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest – Romeinen 15:13
 • Het pad van de rechtvaardigen is als een schitterend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen – Spreuken 4:18
 • Maar in dit alles zijn wij meer dan een overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad – Romeinen 8:37
 • Op God vertrouw ik en ik vrees niet – Psalm 56:5

En zo zijn er nog veel meer Bijbelteksten. Ik wil je aanmoedigen de Bijbel regelmatig te lezen en teksten op te schrijven. Mijn ervaring is dat wanneer je ze nodig hebt, ze je te binnen schieten.

Jezus kwam, was, overwon en is. Hij is dezelfde, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid (Hebreeen 13:8)!

 

 

De kracht van je leven delen

Ik geloof in de kracht van delen. Het delen van je leven met anderen. Door de ander deelgenoot te maken van wat jou bezig houdt. Wij zijn gemaakt voor relatie en hebben elkaar daarom zo nodig.

Ik weet dat niet alles relevant is en het ene belangrijker is om te delen dan het andere. Dus ik neem je graag mee in het onderzoeken daarvan. Hoe deel je nu het beste je leven , waarom is dit nodig en wat is relevant om te delen en wat niet?

Ik kom uit een gezin waar niet veel onbesproken bleef. Ontvangen kaartjes werden openlijk gedeeld. Zelfs die van vriendjes/vriendinnetjes 🙂 Was dat altijd goed? Misschien niet, maar ik weet wel dat er geen geheimen waren en dat voelde heel vrij.

Waarom is je leven delen nodig?

 • Je hoeft het niet alleen te dragen
 • Het kan anderen tot een bemoediging zijn
 • Je geeft de ander de ruimte om mee te leven, mee te bidden en mee te strijden
 • Je vreugde delen geeft de ander (nieuwe) energie
 • Je moeiten delen maakt het dragen daarvan minder zwaar
 • Samen sta je sterker dan alleen
 • Omdat getuigenissen die hier uit voortvloeien God verheerlijken (Openbaringen 12:11)

Delen staat ook voor splitsen en verdelen. Je splits en verdeelt je moeiten en meevallers. Het verlicht dus. Delen staat ook voor deelhebben en deelnemen. Je geeft anderen de ruimte deel te nemen en iets voor jou te kunnen betekenen. Wij mensen willen niets liever dan er voor elkaar zijn, op welke passende manier dan ook.

Hoe doe je dat je leven delen?

Maak de ander deelgenoot door je moeiten te appen, om gebed te vragen aan een vriendin of kennis, door in een gesprek eerlijk te vertellen hoe het met je gaat. Dit vraagt om een stukje kwetsbaarheid. Maar vergeet niet dat wanneer jij je kwetsbaar opstelt, jij de ander ook weer de ruimte geeft om kwetsbaar te zijn.

Laat je daarin niet aanklagen door de gedachte (die je vroeger misschien hebt gehoord) dat het niet belangrijk genoeg is, dat jij niet belangrijk bent of dat jij alleen maar aandacht wilt. Als de ander het niet belangrijk genoeg vind laat hij/zij het wel liggen. Dat stukje mag je dus loslaten. Als het belangrijk voor jou is en je het met de juiste intenties deelt dan is dat goed. Goed genoeg.

Wat is relevant om te delen?

Dit vraagt om zelfonderzoek. Regelmatig vraag ik mijzelf daarom af voordat ik er bekendheid aan geef:

 • Waarom deel ik dit?
 • Welke intentie zit hier achter?
 • Is het de juiste tijd om het te delen?

Als jij deelt wat puur en alleen met jou te maken heeft en geen roddel uit lokt is dat goed. Zet het de ander in een kwaad daglicht en lokt het roddel uit dan is het niet goed.

Sommige dingen wachten op de juiste tijd. Soms is het belangrijk om het voor je te houden. Je voelt dit snel genoeg aan als jij jezelf deze 3 vragen stelt.

Vervolgens is het belangrijk om je zelf af te vragen is wat ik wil delen opbouwend? Of wil ik dat anderen mee bidden? Het is dus belangrijk eerst goed stil te staan bij je intenties voordat je iets deelt.

Tot slot: als jij iets deelt hoef je niks van de ander te verwachten. Jij deelt omdat jij die behoefte hebt. Daarbij moet je niet gaan invullen wat de ander daarmee moet doen of laten. De verantwoordelijkheid van het delen ligt dus geheel bij jou. Delen is niet de ander iets opleggen, je maakt hem/haar alleen deelgenoot.

Er zit kracht in het delen van je leven. Waarin onze maatschappij steeds individualistischer wordt ontkrachten wij dit door ons leven te delen. Het gezamenlijk optrekken. Omdat samen veel meer is dan alleen.

Spiegelbeeld

Mijn dochter van 11 maanden bewondert zichzelf in de spiegel. En wat zie ik haar genieten van zichzelf. En ik geniet mee. Zou ze net als mij genieten van haar kleine, blonde krulletjes en het knipje die er net in kan? 

Ze kust haar spiegelbeeld & lacht! O wat heerlijk om haar zo blij te zien. Ik kan haar wel opeten, wat houd ik veel van haar😍

In mijn tienerjaren schreef ik ‘created by God’ op mijn spiegel ter herinnering. Een waarheid waar ik mijzelf nog regelmatig aan moet herinneren. 

Als ik iemand ontmoet die blij is met zichzelf (dik, dun, blauw of paars haar heeft) dan werkt dat aanstekelijk. Dan voel ik ook dat ik mijzelf mag zijn. En dan interesseert mij haar uiterlijk niet meer.. sterker nog.. ik ga die persoon (zonder dat ik erover nadenk) bloedmooi vinden omdat haar binnenkant zo’n schoonheid bevat. 

Jezus zei: heb je naaste lief als jezelf (Matheus 22:39). Heb jij jezelf lief? 

Alleen wanneer jij jezelf liefhebt ben je in staat anderen lief te hebben, zonder er zelf beter van te worden. En kan je de liefde ontvangen die anderen jou willen geven.

Kan je dat niet, om wat voor een reden dan ook, dan stopt het je van alles waar jij zo goed in bent en wat jij zo leuk vind. 

En waar anderen zo van kunnen (mee)genieten. En schuif je jouw lichtje onder de tafel terwijl het de ruimte op de tafel nodig heeft om te kunnen ‘shinen’💫 (Matheus 5:16). 

En je gaat je vergelijken. Terwijl vergelijken jouw uniek-zijn ontneemt. Jij hebt iets geheel  unieks te brengen wat niemand anders heeft. Iets dat God alleen in jouw DNA heeft gelegd. 

En zoals ik mee-genoot met mijn dochter & haar spiegelbeeld. Zo geniet God ook mee van jou! Jij bent naar Zijn evenbeeld geschapen. Alles aan jou is mooi. 

Dus als jouw spiegelbeeld weer eens iets anders zegt, heb je misschien iets aan deze tips: 

💡Zorg goed voor jezelf (weet je niet hoe? vraag dan om hulp)

💡Doe dat waar je energie van krijgt

💡Zoek mensen op waar je blij van wordt (heb je weinig contacten, maar lijkt iemand je leuk.. trek de stoute schoenen aan en nodig haar uit voor een kop koffie)

💡zet muziek aan die je gedachten doen richten op Hem

💡houd een dankbaarheid-boekje bij

💡Mediteer, roep het uit, plak het op je dashboard; dat wat God over jou zegt

En dit zegt God over jou: 

Jij bent kostbaar en enorm hooggeschat (Psalm 8:6)

Jij bent ontzagwekkend mooi gemaakt (Psalm 139:14)

Ik verheug mij over jou (Zefanja 2:17)

Ik heb gedachten van vrede over jou, om jou een hoopvolle toekomst te geven (Jeremia 29:11)

Jij bent een gloednieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan (II Korinthe 5:17)

Jij bent kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol. Ik houd zo veel van jou! (Jesaja 43:4)

Neem deze waarheid dagelijks tot je en wordt vernieuwd in je denken. Zodat jij mag zijn zoals God jou bedoeld heeft.

Jij bent ongelooflijk geliefd, gewild & gekend🤎 

Gebed

Hieronder volgen 10 korte Bijbelstudies over gebed. Op New Faith Network heb ik ze (samengevat) ingesproken in het videodagboek. Zie: https://newfaithnetwork.com/nl-nl/videos/0-8-videodagboek.

Je mag deze tekst uitprinten en doornemen met je kind, zoals een moeder mij mailde. Of als kerk, voor een Bijbelstudie, gebruiken zoals iemand anders mij liet weten. Je zou het de komende 10 dagen ook mee kunnen nemen in je stille tijd. 

Wat je er ook mee doet😊 Ik hoop dat het jou tot grote zegen mag zijn. En dat het een verlangen naar gebed in je op roept of de passie (opnieuw) voor gebed aan wakkert❤️

GEBED// Het gebed is voor iedereen weer anders omdat het gebed de uitdrukking is van iemands persoonlijk leven met een persoonlijke God. Om die reden neemt het de vormen en karaktertrekken aan van dat persoonlijk leven.

Het gebed kent 3 elementen: lofprijzing, schuldbelijdenis en dankzegging. Lofprijzing: God eren en prijzen om wie Hij is ongeacht je omstandigheden. Schuldbelijdenis: Erken dat je gezondigd hebt en vraag om vergeving. Dankzegging: Terwijl jij Hem dankzegt erken jij dat God de oorsprong is van al het goede en zeg je daarmee eigenlijk in geloof: Dank U voor het verhoren van mijn gebeden.

Deze 3 elementen komen ook voor in het ‘onze Vader’ het voorbeeld-gebed waarvan Jezus zegt: bid gij dan aldus vind je in Matheus 9:9-13 .

Corrie ten Boom zei eens: ‘gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige.’

Bidden bekleed ons als eenvoudige mensen met iets van almacht. Gebed geeft ons kracht om door te gaan. Al onze zorgen, al onze noden en al onze gedachten mogen we iedere dag aan de zorg van God overlaten door te bidden.

Het gebed is ingewikkeld en eenvoudig tegelijkertijd. Het gebed is evengoed bestemd voor de bejaarde filosoof als voor het kleine kind. Het gebed kan spontaan en op ieder moment ontstaan. Maar het gebed vraagt ook tijd. Het is de uitdrukking van geloofsrust en van geloofsstrijd. Het gebed kan een schuldbelijdenis zijn, maar ook aanbidding. En onze gebeden kunnen zelfs de hele wereld doorkruisen. Hoe bijzonder is dat!?

Bidden is veel meer dan een verlanglijstje aan God voorleggen. Bidden is de tegenwoordigheid van God erkennen en ervaren. Bidden is ook Zijn tegenwoordigheid toe laten in je leven en je omstandigheden.

Bidden is een eer. Het is de tegenwoordigheid van God zoeken, zodat de kracht van God vrijkomt, waarmee we elk probleem aankunnen.

God geeft ons gezag op aarde. Als we dat gezag aanvaarden, komt Gods kracht vanuit de hemel vrij in ons. Omdat het Gods kracht is en niet de onze, worden wij het kanaal waardoor Zijn kracht kan stromen. Als we bidden, geven we die kracht de ruimte om door te dringen tot alles waar wij voor bidden, en geven we Gods kracht de gelegenheid om door onze krachteloosheid heen te werken.

Bidden en Bijbellezen horen bij elkaar. Vind je bidden lastig? Lees de Bijbel en leer van de gebeden van Mozes, David, Jeremia, Daniel en Paulus. In Kolosenzen 4:2 staat: ‘Houd sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging.’

Een gezond geestelijk leven kent een gezond gebedsleven. Gebed houd je in contact met God. Gebed is de enige manier om de bovennatuurlijke kracht van God los te laten in je leven, in je huwelijk,  in je werk, in alles. Gebed is de sleutel die de poorten van de hemel opent en de poorten van de hel sluit. Gebed heeft de kracht om ziektes, kwalen en verslavingen of verkeerde gewoonten te genezen. Gebed helpt ons alles over te geven aan een God die hoort en verhoort. Gebed maakt het onmogelijke mogelijk. Het gebed legt beslag op God en bindt de duivel.

VOORBEDE// Mijn oma was een voorbidster. Ik logeerde regelmatig bij haar. Altijd als ik wakker werd, zat ze aan de keukentafel met haar Bijbel voor zich. Ik wist dan dat ze al uren wakker was en de Heere had gezocht. Als we samen baden dan bad ze vurig, en regelmatig ging dit gepaard met tranen waaruit ik de liefde voor de Heere Jezus proefde. Zij was voor haar 12 kinderen, 38 kleinkinderen en 45 achterkleinkinderen de motor. Door haar voorbede zijn al haar kinderen gezegend met een muzikaal talent en zo ontstond er in 1966 de meest bekende Nederlandse gospelgroep De Burning Candles. Door haar voorbede is ze met haar gezin vanuit Indonesië na een bootreis van 3 maanden (met 5 kinderen!) veilig in Nederland aangekomen. Alles was haar onbekend maar toch wist ze zich Nederland eigen te maken. In grote afhankelijkheid van God ontdekte ze nog meer de kracht van voorbede en gaf ze dat door aan al haar nakomelingen.

Het woordenboek beschrijft voorbede als volgt: er wordt gebeden om hulp en bijstand in concrete situaties. Voorbede is bidden in geloof voor wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen gebeuren. Telkens als je bid voor bijvoorbeeld je kinderen doe dan alsof je tussen beide komt, want dat doe je in feite. Je staat tussen God en de persoon waar je voor bid in en je pleit voor hem of haar bij God. Dat is voorbede.

Voorbede kost tijd en vraagt discipline. Voorbede gebeurd niet wanneer we het niet plannen. Wij zijn beperkte mensen met beperkte tijd wees dus concreet en gebruik geen omhaal van woorden. Voorbede is eenvoudig vragen met ernst. ALTIJD in overeenstemming met Gods woord. Spreuken 16:3 zegt: Beveel de Heere uw werken en uw voornemens zullen gelukken. Voorbede is leren wat God wil dat je bid, zodat Hij het kan verhoren tot verheerlijking van Zijn naam. Wel met de voorwaarde dat het in overeenstemming is met Zijn wil. Lees hierover Jesaja 58:7,8, 10,11, Joh. 5:7,8,10,11.

Wat is nodig om voorbede te kunnen doen?

 1. wees ervan overtuigd dat je hart rein is voor God door de Heilige Geest de kans en de tijd te geven om onbeleden zonden ook te belijden. Soms komen ze ineens in je gedachten op terwijl je stil bent voor God. Psalm 139:23-24
 2. Erken dat je niet kunt bidden zonder de leiding en kracht van de Heilige Geest. Romeinen 8:26
 3. Steun niet op je eigen inzicht. Je eigen inzicht is altijd onvolkomen. Spreuken 3:5,6, 28:26, Jesaja 55:8.
 4. Prijst Hem in geloof voor wat Hij gaat doen in jouw tijd van voorbede Johannes 16:24.
 5. Sta in de aanval. De duivel zal komen met verleidingen om niet te bidden en is goed in het bedenken van leugens. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden zegt Jakobus 4:7. Heb dus altijd je Bijbel bij de hand. Psalm 119:105. De Bijbel is het zwaard van de geest. Efeziers 6:17.
 6. Wacht en verwacht. Neem de tijd om te luisteren. Johannes 10:17 zegt ‘Mijn schapen horen Mijn stem.. en zij volgen Mij… ‘

Wij leren met name voorbede te doen voor anderen door naar de ander te luisteren.

In Ezechiël 22:30,31 blijkt dat God verlangt het volk te sparen. Vreemd genoeg kan Hij het niet zonder een mens doen, zonder een voorbidder. Hieruit blijkt hoe God verlangt naar een persoonlijke relatie met iedereen en ons niet als marionetten poppen heeft bedacht. God verlangt er naar ons te gebruiken tot Zijn eer. In II Kronieken 16:9 staat dat Gods ogen over de gehele aarde gaan om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar Hem uitgaat. Gaat jouw hart volkomen naar Hem uit? Mag hij jou gebruiken om voor anderen op de bres te staan in gebed? Jezus deed ook voorbede ‘Simon,Simon ik heb ook voor U gebeden..’

Larry Christenson schrijft in zijn boek ‘het christelijke gezin’ wanneer God ouders vindt, de bereid zijn tijd af te zonderen voor gebed, krijgt Hij gezinnen waardoor Hij kan werken.’ Het is jouw taak als ouder om voorbede te doen voor je kinderen. Als een priester in de tempel voorbede deed voor het volk moest hij dat eerst doen voor zichzelf en zijn familie. Leviticus 16:6. Als God deze volgorde heeft gegeven, geldt dit ook voor de hedendaagse voorbidder. Voorbede werkt als een koepel van bescherming over onze kinderen. Het gezin is in feite een kleine afspiegeling van een gemeenschap zoals God het gewild heeft.

BIDDEN IS OORLOG VOEREN//  In het Bijbelboek Openbaring wordt uitgebreid gesproken over de oorlog in de hemelse gewesten. De oorlog die heeft plaatsgevonden in het verleden, de oorlog die plaatsvindt in het heden en de oorlog die nog moet plaatsvinden in de toekomst. We lezen over een hevige strijd die zich afspeelt tussen de heiligen en de machten der duisternis. Openbaring 12:7,17, I Petrus 5:8.

Zacharia 4:6 zegt: ‘niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heere.’ De meeste dingen zijn niet te veranderen met alleen hulp van buitenaf, ze vragen allereerst om de hulp van God. Ze vragen om gebed. Gebed is de sleutel die de poorten van de hemel opent en de poorten van de hel sluit. Gebed heeft de kracht om ziektes en kwalen te genezen. Gebed kan de ketenen van ellende en gewoontes verbrijzelen die jouw leven kwellen. Of het leven van je zoon of dochter of het leven van je man of vrouw.

In Efeze 6:12 staat duidelijk dat wij geen strijd voeren tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Zo echt als God en Zijn engelen zijn zo echt is de duivel en zijn demonen. Van die realiteit moeten we overtuigd zijn willen we hier tegen strijden in gebed.

In Jesaja 14 lees je dat Satan een prachtige engel  was. Maar hij wilde gelijk worden aan God en werd met zijn engelen (demonen) op aarde geworpen en vanaf dat moment probeerde hij de mens ver van God te houden. Satan wordt de misleider en vader van alle leugens genoemd. En klaagt ons dag en nacht aan (Johannes 8:44, Openbaring 12).

Er zijn 3 verschillende terreinen te onderscheiden waar wij oorlog voeren. Paulus had een helder inzicht in de geestelijke wereld. In Kolossenzen 1:16 staat er want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten… Wij hebben de strijd te voeren tegen gevallen engelen. Op het eerste terrein wordt de strijd gevoerd met de gevallen engelen (demonen\boze geesten). Zij proberen grip te krijgen op mensenlevens. Denk aan het vallen in zonde. Verleidingen, negatief denken, verslavingen etc. Wanneer we hier aan toegeven en ons niet bekeren kunnen zij langzamerhand steeds meer invloed krijgen en kan er zelfs sprake zijn van demonische bezetting.

Op het tweede terrein zijn de overheden en machten actief, die regeren over steden en gebieden. Zie bijv. Spreuken 11:11 en Jer. 29 ‘Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei, de uitspreken van goddelozen zijn haar ondergang.’ Een voorwaarde voor vruchtbaarheid en bloei is voorbede voor een stad. En kijk naar Jona. De stad Nineve was in zonde gevallen en God wilde daarom de stad verwoesten. En dan lezen we in Jona 3: Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona: maak je gereed en ga naar Nineve, om haar aan te klagen met de woorden die Ik je zeg.. Toen God zag dat zij idd anders begonnen te leven, kwam Hij terug op wat Hij gedreigd had hun aan te doen en Hij deed het niet… Er is gebed voor een stad of gebied nodig om het werk van satan te vernietigen.

Op het derde terrein bevinden zich de wereldbeheersers, onze koningen en koninginnen, de regering..  Allen die boven  onze landen en naties zijn gesteld. Mijn vriendin werkt voor de Christenunie en als ik hoor wat voor een strijd zich daar afspeelt dan begrijp ik des te meer waarom God ons oproept om voor onze leiders te bidden (I Timotheus 2:1-4)

Samengevat is het dus van wezenlijk belang dat je erkent en weet dat de duivel actief is en rond gaat als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden (1 Petrus 5:8). Jij en ik dus op de bres moeten staan voor onze gezinnen. En dat geestelijk oorlog voeren alleen kan door gebed en met het zwaard des geloofs; de Bijbel.

GEZAMENLIJK GEBED// Mijn man en ik zijn nu bijna 14 jaar getrouwd. Aan het begin van ons huwelijk bezochten we een huwelijksconferentie. Op die conferentie werd in de eerste sessie gelijk de tekst uit Matheus 18:19:  ‘…als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Daarop zei de persoon: : ‘als ieder stel deze tekst eens in praktijk zou brengen, dan zouden de gebedsverhoringen ontelbaar zijn!’ We besloten gelijk om meer gepland te gaan bidden samen. We spraken af dat we iedere dag samen zouden afsluiten met gebed en 1 keer per week we heel specifiek tijd zouden nemen voor gebed. En tot op de dag van vandaag doen we dit nog steeds.

Er zijn maar weinig christenen die tot deze keuze komen. Velen nemen weinig tot geen tijd voor gebed. Is het onwetendheid? Geen tijd? Geen zin? De werkelijkheid is we hebben meer vrije tijd dan ooit te voren maar minder tijd om te bidden. Corrie ten Boom zei het zo mooi: wie geen tijd heeft om te bidden werkt harder dan God van hem vraagt.

Toen het thuis-onderwijs begon vanwege het corona-virus besloot ik met de kinderen allereerst (voordat school begon) tijd te nemen om samen te bidden. Het was een rijke tijd. Het was maar 15 minuten maar de pure, eenvoudige gebeden van de kinderen raakten iedere ochtend mijn hart en ik geloof ook het hart van God. Persoonlijk kan ik getuigen dat ik vandaag hier sta vanwege de kracht van het eenparig gebed van mijn ouders. Zij baden ook voortdurend samen voor mij.

Jezus zond zijn discipelen uit. Hoe? Twee aan twee! Jozua en Kaleb versloegen de reuzen, terwijl meer dan één miljoen mensen bang waren. Hun eenheid en geloof werd geëerd door God. Paulus en Silas baden en zongen in de gevangenis en het gevolg van dit bidden in eenheid, was, dat er plotseling een grote aardbeving kwam die de deuren van de gevangenis deed openen en die zelfs de bewaarder tot geloof deed komen! De bijbel leert ons in Deuteronomium 32:30 dat één iemand 1000 mensen kan verjagen, maar dat 2 mensen 10.000 mensen kunnen verjagen. Dat is 10 x zoveel!

David Pawson schrijft in een van zijn overdenkingen dat toen hij een kind was hij dagelijks, ongeacht waar hij en zijn broers en zussen speelden, in de voortuin of op straat, werd geroepen door zijn mijn moeder. Ze riep dan: “David, Jerry, Juanita, Ruth, het is gebedstijd!”

Hij zegt: ‘De hele buurt wist van ons gezinsgebed. Soms haatte ik het om die roep te horen, en kreunde en steunde ik er over. Maar er gebeurde duidelijk iets tijdens deze tijd van gebed.’

We onderschatten nog te vaak de kracht van het eenparig gebed.  Misschien heb je er nooit aan gedacht of zijn jullie het niet gewend. Maak een begin en stel het in ieder geval eens voor aan je man of vrouw. Misschien ben je een alleenstaand of heb je een ongelovige partner, die hier niets van wil weten. Zoek een vriend of vriendin op met hetzelfde verlangen en ga samen op de bres. Omdat mijn man en ik tot dit besluit zijn gekomen zijn we niet alleen een sterker team geworden, we merken ook dat het gebed ons hart zacht maakt voor elkaar en voor onze kinderen. En wat hebben we al veel gebedsverhoringen ontvangen. We hebben openbaringen gekregen in het omgaan met onze kinderen als we het op de juiste manier omgaan met hen lastig vonden. We voelden ons geleid in het zoeken van een baan en in het nemen van andere belangrijke beslissingen. En we ontvingen genezing bij ziekte in ons gezin. God wil zoveel meer doen dan wij kunnen bedenken en/of beseffen (Efeziërs 3:20).

Het is nooit te laat dus wakker vandaag het vuur aan van gezamenlijk gebed. En kom in actie!

SCHIETGEBEDJES// Ik weet het nog goed. Het is alweer 18 jaar geleden. We waren in de kerk in Oeganda. Een gebouw wat bestond uit rieten matten en palen. Om naar de toilet te gaan moest je ongeveer een KM lopen. Vanuit de kerk liep ik naar het gat in de grond met stenen en daarom heen ook een rieten omheining en terwijl ik daar zat hoorde ik zware voetstappen naderen. Ik liet weten dat er iemand op de toilet zat maar het leek hem niks te schelen en ineens stond ik oog in oog met een grote, brede man. Hij moest niet naar de toilet nee hij had iets anders in gedachten. Als aan de grond genageld bleef ik staan en riep ik het in gedachten uit naar Jezus. Hoe ik buiten ben gekomen weet ik niet meer maar ik ben keihard terug gerend naar de kerk. Later besefte ik mij dat God mij had gered van een verkrachting.

Schietgebeden je kent het vast wel. Snel even voordat je die toets hebt of voordat je naar die persoon gaat. Of als iemand je een vraag stelt waar je geen antwoord op weet of voordat je moet optreden. Of een ongeluk aan ziet komen…. Schietgebedjes. Ze zijn eruit voordat je het door hebt. Van Dale beschrijft het schietgebed als een kort gebed in nood.

In II kronieken 18 lees je het verhaal van  koningen die ten strijde gaan. De koning Josafat van Juda en koning Achab van Israel. Zij trekken ten strijde tegen de koning en zijn leger van Syrie. En dan staat er in vers 31: Het gebeurde dan, zodra de bevelhebbers  van de strijdwagens josafat zagen, dat zij zeiden: Dat is de koning van Israel. Zij omringden hem om tegen hem te strijden, maar Josafat schreeuwde om hulp. De Heere hielp hem en God wende hen van hem af. Een kort schietgebed en God snelde hem te hulp.

Ook Nehemia doet een schietgebed wanneer de Perzische koning vraagt naar de reden achter het sombere gezicht van Nehemia. Nehemia zoekt naar wijsheid bid kort. “Toen bad ik tot de God des hemels. En ik zeide tot de koning…” (v. 4). We kunnen hieruit opmaken dat dit geen uitgebreide periode van gebed is geweest. Hij bad en zei. Er zat weinig tijd tussen bidden en zeggen.

God weet alles en ziet ieder detail van ons leven. Vergeet dat niet. Hij zorgt voor Zijn kinderen. In deze twee Bijbelse voorbeelden zie je dat ook. Bij koning Josafat is een strijd gaande met duizenden soldaten. Ze lopen kris kras door elkaar. God raakt niet van Zijn stuk, Hij heeft alles onder controle. II Kronieken 16:9 zegt: Zijn ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar Hem uitgaat. Dat kan in een hulproep zijn te midden van een grote strijd of helemaal alleen op je fiets of op je slaapkamer. God hoort jouw schietgebed. Hij ziet je en wil jou bij staan in jouw nood.

Dit toont weer hoe persoonlijk God is. Hoe dichtbij Hij wil komen. En hoe Hij verlangt naar een persoonlijke relatie met ons waarin jij het uitroept naar Hem, in alle afhankelijkheid.

In Genesis 5:22 staat dat Henoch wandelde met God. Dit betekende dat hij God betrok in alle dingen van zijn leven. Dat is niet oneerbiedig. Het gaat erom dat je gebed oprecht is. Je kunt nooit te veel met God spreken en Hem ook nooit te veel bij de dingen van alle dag betrekken. Maar laat je leven niet bestaan uit alleen maar schietgebedjes, maar wandel (= leef) met God en leer Hem kennen door ook tijd te nemen voor gebed.

ONVERHOORDE GEBEDEN I// In het boek ‘te druk om niet te bidden’ van Bill Hybels schrijft hij over onverhoorde gebeden.

-Als de vraag fout is, zegt God: ‘Nee

– Als het tijdstip fout is, zegt God: ‘rustig aan’.

– Als ik fout ben, zegt God: ‘Je moet nog even groeien’.

– Als echter de vraag goed is, het tijdstip goed is en ik gehoorzaam ben, dan zegt God: ‘OK’.

En toch… – Je bid al zo lang voor je onbekeerde man of een van je kinderen, maar niets wijst erop dat hij of zij open staat voor God

– je bid al zo lang voor een nieuwe baan, maar deze week had je de zoveelste afwijzing

– je bid al zo lang voor de gezondheid van iemand van wie je zielsveelt houdt, maar ze geneest niet

– je bid al zo lang voor de leiding van God, maar Hij spreekt maar niet

– je bid al zo lang voor een opwekking in de gemeente

Wat gaat hier niet goed? en wat zou het mooi zijn geweest als God het gebed had verhoord, als hij in die situatie zou ingrijpen, dan zou iedereen zien hoe machtig Hij is, dat zou toch een prachtig getuigenis zijn naar buiten en naar mensen die niet geloven. Wij hebben een God die wonderen doet. Toch?

Onverhoorde gebeden, ze staan zo in contrast met wat de Heere Jezus in Lucas 11 zegt. Dit Bijbelgedeelte laat juist zo duidelijk zien dat God een verhoorder van het gebed is. Kijk maar naar vers 9 en 10: bid en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop op de deur van God en Hij zal voor je open doen. Duidelijkere beloften kun je niet krijgen! Beloften die Jezus geeft aan zijn discipelen die onderweg zijn. Vragen, zoeken en kloppen. Op de weg die zij achter Jezus gaan, zullen er tekorten, behoeften en aanvechtingen zijn. Maar ze mogen juist in vertrouwen bidden tot hun Vader in de hemel. Hij weet wat ze nodig hebben en zal het hun geven.

Jezus onderbouwt deze beloften nog door ze in vers 11 en 12 te wijzen op de aard van hun hemelse Vader. Wie is Hij voor ze? Welk beeld mogen ze van Hem hebben? Ook dat is een belangrijk aspect van het gebed. Welk beeld heb je van God als je bidt? Zie je Hem als een afstandelijke God, die hoog verheven is boven het aardse gebeuren. Zo heilig dat je als zondig mens nauwelijks tot Hem durft te naderen, laat staan iets te vragen? Jezus zegt: als je bidt, zie Hem als een Vader. Zo leerde Hij zijn discipelen bidden: Onze Vader in de hemel. Er is respect en ontzag vanwege de majesteit van God, maar  er mag dankzij Jezus ook vertrouwelijke omgang zijn. Je mag Hem zien en aanspreken als je hemelse Vader. Zoals dat bij een vader (of moeder) het geval is, je mag komen met alles wat je bezig houdt.

En dan zegt Hij: wie zou als vader (of moeder) iets schadelijks geven aan zijn kinderen? Als je vraagt om brood, geeft Hij je toch geen steen? Als je Hem vraagt om een vis, geeft Hij je geen slang? Als je Hem vraagt om een ei, geeft Hij je geen schorpioen. Vaders willen toch het beste voor hun kinderen? Je gaat als ouders je kinderen toch geen kwaad doen of iets geven wat slecht voor ze is?! Nee, dat doet je niet. Zo is het ook met God. Als je hemelse Vader heeft Hij altijd het goede met je voor en zal Hij je niets geven wat slecht voor je is.

Dus Jezus zegt hier: God is een hoorder van het gebed. Als een Vader verlangt Hij ernaar zijn kinderen te geven wat ze nodig hebben. Horen daar onverhoorde gebeden bij?

Ja!

ONVERHOORDE GEBEDEN II// Hieronder vind je vijf redenen:

 1. Volhard in het gebed – Vaak denken we dat als we één keer iets vragen aan God, dat dat genoeg is. God weet immers wat we nodig hebben. Waarom zouden we dat herhalen. Anders lijkt het op zeuren. Toch spoort de Bijbel ons aan om in het gebed te volharden (Rom. 12:12). Om aanhoudend te bidden en niet te snel op te geven. God vraagt van ons dat we laten zien dat wat we vragen ons echt aan het hart gaat
 2.  Verkeerd vragen – De vrouw van de bekende evangelist Billy Graham zei eens: ‘als God al mijn gebeden had verhoord, was ik drie keer met de verkeerde man getrouwd’. Dat kan dus.
 3. Door zonde in je leven – we doen allemaal verkeerde dingen. Maar voor sommige zonden kies je bewust en daar bekeer je je niet van. Om deze categorie mensen gaat het. Denk aan Psalm 32, waar David in een situatie van overspel verkeerde en dat eerst verborgen hield. Hij werd er ziek van. Ging er aan onderdoor. Pas toen hij zijn zonde beleed, kwam er weer ruimte naar God toe. Na de vergeving kwam de belofte: ‘mijn oog zal op je zijn, Ik zal je raad geven.’ De lucht was geklaard.
 4. Duivelse tegenstand – We moeten er rekening mee houden dat ondanks de overwinning die Jezus op de duivel heeft gehaald, alles nog niet aan God is onderworpen. Op aarde is de vijand nog steeds actief. Hij kan de verhoring van het gebed saboteren. In het boek Daniël moest Daniël om deze reden 21 dagen op de verhoring van zijn gebed wachten.
 5. God heeft een ander plan – Er zijn gebeden voor onszelf, voor onze kinderen of anderen, die oprecht zijn, en in lijn met de Schrift, en toch lijkt God die niet te verhoren? Althans voor ons niet zichtbaar. Neem het verhaal van Naomi. Als ze vanwege hongersnood verhuist met haar man en twee zoons naar Moab. Ze bouwen daar een nieuwe bestaan op. Haar zoons groeien op en trouwen daar. Alles lijkt voorspoedig te gaan, maar dan overlijdt haar man Elimelech, en later haar twee zoons. Wat denkt u, zou Naomi niet gebeden hebben voor de genezing van haar man en daarna haar twee zoons? Zal ze de hemel niet bestormd hebben? God heeft deze gebeden niet letterlijk verhoord maar wel gehoord. En Hij heeft ze ingepast in Zijn grote plan. Dit betekent dat we soms moeten leven met onze vragen en waaroms. Vergeet nooit dat het gebed jouw aandeel in de strijd is, maar dat het God is die de strijd voert.                                                                                                                                                   Dit is een lastig onderwerp ik weet het, maar ik hoop je zo een klein inkijkje te hebben gegeven over onverhoorde gebeden.

GODS BELOFTEN BIDDEN//  Ik bid graag Bijbelteksten. Om God als het ware te herinneren aan wat Hij zegt in Zijn Woord. Niet dat ik Hem eraan MOET herinneren maar het versterkt mijn gebed omdat ik wil bidden zoals Hij dat van mij verlangt. En dat betekent bidden in lijn met wat de Bijbel zegt.

De Bijbel, Gods Woord, is een schat van woorden aan scheppingskracht. God sprak en het was er! Wat denk je wat er gebeurt als je het gebed en het Woord van God samenbrengt? Dan komt er een dynamische kracht vrij die alles in beweging zet!

Als we Gods Woord gebruiken in het gebed, maken we gebruik van de beloften die Hij ons geeft en passen we die toe op onze gebeden. Door Zijn Woord leidt God ons, spreekt Hij tot ons en herinnert Hij ons eraan dat Hij trouw is. Op die manier wordt ons geloof opgebouwd en zijn we in staat God beter te begrijpen. Dit helpt ons om vrijmoediger in geloof te bidden, omdat we dan een beter begrip hebben van wat zijn waarheid, zijn wil en ons gezag is. Toen Jezus met de duivel sprak, berispte Hij hem. Daarbij gebruikte hij Bijbelteksten. Lees het maar eens in Lucas 4:7-8. Jezus is ons grote voorbeeld. We moeten naar Hem kijken en doen wat Hij deed.

Omdat onze zoon op dit moment epilepsie heeft, overweldigde mij een tijdje terug een intens verdriet en grote zorg. Omdat het gevoel te lang duurde en ik het niet kon overwinnen,  besloot ik mijn zorgen op te schrijven en het Woord van God er tegenover te zetten.

Dit was mijn briefje: Ik maak me zorgen want mijn jongen lijdt – wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? (Mattheüs 6:27). De epilepsie zal altijd blijven en nooit meer overgaan, ik kan geen geloof voor genezing meer opbrengen – Als je geloof hebt als en mosterdzaadje, zou je tegen deze berg zeggen: verplaats je van hier naar daar! En hij zal gaan, en niets zou onmogelijk zijn (Mattheüs 27:20). Ik bid al zo’n tijd voor genezing maar zie geen verandering – wandelen in geloof, niet in aanschouwen (II Korintiërs 5:7). Ik stop met bidden voor genezing – op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden (Markus 16:18).

Door dit te doen kreeg ik weer geloof, hoop en vertrouwen en wist ik de overwinning te behalen over de leugens van satan.

We kunnen de duivel effectiever weerstaan, als we tot God bidden volgens de aanwijzingen die we in de Bijbel vinden. Als we het Woord van God plaats geven in ons gebed dan hanteren we een machtig wapen waartegen de vijand niet op kan. Gods woord is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard zegt Hebreeën 4:12. En het dringt overal doorheen. God zegt ook over Zijn woord: dat het voortkomt uit Zijn mond en het niet vruchteloos naar hem terug keert Jesaja 55:11. Met andere woorden: de Bijbel bidden is nooit tevergeefs of vruchteloos!

Kijk maar eens naar het vrijmoedige gebed van Jabes. Het is maar een kort gebed van één lange zin, maar ditzelfde gebed heeft duizenden gelovigen radicaal veranderd. Jabes betekent pijn, maar hij bad dat God hem niet zou doen naar zijn naam. En sprak het volgende uit: ‘Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt….’ En deze smeekbede hoorde God en dan staat er zo mooi: en God liet komen wat hij gevraagd had. God verhoorde zijn gebed! Je leest het in I Kronieken 4.

De Bijbel bidden vraagt ook om de Bijbel te lezen en te leren kennen. De Bijbel lezen helpt ons weer om God beter te leren kennen. En door Zijn woorden uit te spreken gaan we Zijn bovennatuurlijke kracht ervaren. Romeinen 10:17 zegt dat het geloof komt door het horen van het Woord… Hardop de Bijbel voorlezen in gebed versterkt dus ook ons geloof.

BIDDEN EN VASTEN// Er staat een kaartje in onze keuken met daarop de tekst: bidden en vasten maakt het onmogelijke mogelijk. En dat hebben wij mogen ervaren! We hebben net een week achter de rug waarin we niet aten om ons meer te kunnen richten op God en van Hem te ontvangen.

Vasten betekent voor een bepaalde periode weinig tot niets eten of drinken. Vasten is een gebruik dat veel voorkomt in de Bijbel. In het Oude testament zie je regelmatig dat hele volken het uitroepen tot God door middel van vasten. In II Kronieken 20 lees je het prachtige verhaal van Koning Josafat, een godvrezende koning. Er zou een groot leger aan komen om tegen hen te strijden en koning Josafat hoort dat en word bang en dan staat er in  vers 3: en hij zette zijn zinnen erop om de Heere te zoeken. Hij riep een vasten uit over heel Juda. Wauw! Dat is nog eens krachtig!

Daniel vaste toen hij een zware boodschap te verwerken kreeg (Daniel 10:3). Jezus vaste in de woestijn voordat Hij verzocht werd door de duivel (Lucas 4:2).

Bijna altijd wordt vasten in combinatie met bidden genoemd. In Matheus 6 geeft Jezus instructies over het vasten en zegt hij zelfs: WANNEER gij vast, niet ALS u vast. Nee Jezus gaat er vanuit dat het een onderdeel van je levenswandel met God. Met vasten zeg je tijdelijk nee tegen je eigen verlangens en richt jij je op God.

Toen mijn en man en ik besloten om een week te vasten waren er echt verleidingen. Ik moest gewoon eten koken voor de kinderen en de geur van heerlijke gebraden kippetjes kon ik bijna niet weerstaan. Maar als ik het dan toch weerstond door te bidden vertrok het verlangen er naar onmiddellijk. Het was goed te merken dat ik mijn eigen wil en verlangens leerde onderwerpen aan Gods wil. Eten is een grote afleiding en kan zelfs een verslaving zijn. Door te vasten leer je hier overwinning over te behalen.

Daarom denk ik dat het goed is om regelmatig te vasten en te bidden om je leven volkomen toe te wijden aan God. Om Zijn stem (weer) te horen spreken. Omdat je door het vasten  kwetsbaar en ontvankelijker bent zal je merken dat die andere stemmen doven of minder hard hoorbaar zijn. Misschien wil je heel specifiek horen van God als je voor een moeilijke beslissing staat of een doorbraak zien in een bepaalde situatie besluit. In de Bijbel zien we dat vasten hiervoor uitermate geschikt is en God ons vasten eert.

Het vasten gaat er niet om jezelf pijnigen door niets te eten. Met vasten breng jij  je hart in lijn met Gods hart en worden jouw gedachten in lijn gebracht met Zijn gedachten. Vasten is een stukje verootmoediging voor God. ‘Heer hier ben ik, leeg van mijzelf, vul mij met alles wat van U is.’ Vasten is een eerbetoon aan God waarin je tegelijkertijd ook merkt dat het jezelf goed doet.

Nadat Mozes 40 dagen op de berg was geweest in de tegenwoordigheid van God, straalde de heerlijkheid van de Almachtige van Mozes’ gezicht af. In Zijn aanwezigheid groeit ons geloof, omdat we niet meer kijken met onze aardse ogen naar situaties, maar we zien het door Zijn ogen. Niet meer redeneren vanuit onze beperkende gedachten, maar Zijn gedachten die altijd hoger zijn dan onze gedachten Jesaja 55:8,9.

Tijd is onze meest kostbare en beperkte resource. We hebben allemaal dezelfde uren in de dag en dezelfde dagen in een jaar. Tijd kun je niet kopen. Maar hoe we met onze tijd omgaan, heeft invloed op onze geestelijke, lichamelijke en emotionele gezondheid. Ik wil je daarom aanmoedigen om tijd in te plannen en om tijd vrij te maken om te gaan vasten. Toen mijn man en ik besloten te gaan vasten dachten wij na over de dagen dat wij vrij zouden zijn.  Maar toen we er achter kwamen dat we dan wel heel lang moesten wachten besloten we om het voorbeeld van de monniken op te volgen. Bidden en werken. We begonnen de ochtend apart van elkaar en daarna samen met gebed. Werkten en namen ‘s avonds weer tijd, als de kinderen op bed lagen, om te bidden. Je hoeft je dus niet heel druk te maken over te weinig vrije tijd om te bidden. Als je vast ervaar je de hele dag door, ook al werk je, meer die verbondenheid met God en daar gaat het om!

VOLHARDEND GEBED// Zoals we eerder hoorden moet bidden altijd in overeenstemming zijn met het Woord van God.  Volhardend bidden met andere woorden vast houdend bidden en doorgaan met bidden. Jezus moedigt ons aan de moed niet te verliezen! In Lucas 8 verteld hij hier een prachtig gelijkenis over.

Volhardend bidden gaat niet om zeuren bij God omdat je perse je zin wil. Volhardend bidden gaat veel dieper dan dat. Je hebt een Bijbels verlangen en wil dat God hierin voorziet. Je blijft bidden omdat je Zijn hartslag voor die ander of dat onderwerp wil blijven voelen. Je wilt Zijn bevestiging zien en Zijn antwoord horen.

We lezen meer voorbeelden in de Bijbel. In Handelingen 2:42 lees je dat de eerste gemeente volhardde in hun gebeden. En de Heere zegende dit door dagelijks mensen toe te voegen die tot geloof kwamen.

Jezus zelf volhard ook in het gebed als Hij Zich angstig voelt in de tuin van Getsemane.

En Daniël volharde drie keer per dag in zijn gebeden. Die gewoonte kostte hem bijna zijn leven, toen de koning van het rijk van Meden en Perzen een wet uitvaardigde dat alleen hij aanbeden mocht worden. Maar de leeuwen in de leeuwenkuil deinsden niet terug voor Daniël. Daniel vreesde God meer dan de mensen.

Hij wilde blijven volharden in Zijn trouwe gebeden aan God. Zijn raam stond open richting Jeruzalem, lezen we. Daar woonde God. Van daar verwachtte hij dan ook zijn zegen. Hier heb je dus iemand die dagelijks met volharding de Heere zocht, ondanks zijn drukke baan als minister. En kijk wat dat uitwerkte. Daniël werd een woordvoerder van God en overleefde zelfs drie koningen!

NIEUW

Het is weer even geleden dat ik een blog plaatste. Nieuw leven kwam in ons gezin. Inmiddels is onze vrolijke Sifra alweer een half jaar oud en geniet ik intens van ons zesde kindje.

Daarnaast werd het idee van een magazine voor moeders werkelijkheid. Over een paar weken kunnen jullie mee genieten van het eindresultaat! Het nieuwe magazine is in de voorverkoop en via deze link kun je het al bestellen! https://scholtenuitgeverij.nl/shop/supermam-magazine/

In een vergadering met de uitgever werd ik verrast met een prachtig aanbod; een Supermam website. Een gloednieuwe website waarop ik moeders mag bemoedigen en aanmoedigen in hun wandel met Jezus. Er is niets wat ik liever doe! Dus stak ik daar heel wat uurtjes in en zie hier het resultaat: http://www.supermam.nu

Ook mocht ik tussendoor nieuwe videodagboeken voor New Faith Network inspreken en sprak ik voor het eerst ook reclames in voor tekenfilms waar mijn kinderen graag naar kijken.

Allemaal nieuwe dingen waar ik energie van krijg. Maar er ontstond in de afgelopen weken ook iets nieuws waar ik minder energie van kreeg. Het coronavirus. Ineens waren daar alleen maar slecht-nieuws-berichten van ernstig zieke mensen, mensen in de nabije omgeving die er aan stierven, geen contact meer met vrienden en familie, vier kinderen lesgeven, vermaken,

taakjes geven, het gezellig houden en ondertussen werken en mijn huishouden doen. Dit mensen-mens kon niet meer even bij iemand op de thee of spontaan iets leuks doen. Er was ineens geen tijd meer voor mezelf om even na te denken, bij God te zijn en inspiratie op te doen.

Ik moest van een geheel nieuwe situatie een deugd leren maken. Waar ik voorheen mij bijzonder goed kon aanpassen en flexibel was raakte ik in de war want ik wilde de structuur, waar ik zo aan gewend was geraakt, weer terug. En toen ik er op een ochtend weer eens vroeg uit ging in de hoop van God te horen, want alle andere stemmen leken dit te overstijgen, las ik deze woorden:

‘Probeer dingen niet langer op te lossen voordat het hun tijd is. Aanvaard de beperkingen die horen bij ‘dag voor dag’ leven. Als iets je aandacht vraagt, vraag Mij dan of het voor vandaag op de agenda staat. Zo niet, geef het dan aan Mij over en ga verder met je dagelijkse bezigheden. Als je dit in de praktijk brengt, zal er een prachtige eenvoud van je leven uitgaan: voor alles wat er gebeurt, is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Een leven dicht bij Mij is niet ingewikkeld of rommelig. Veel zaken die je ooit van je stuk brachten, zullen hun macht over jou verliezen, als je je aandacht op mijn nabijheid richt. Al is de wereld om je heen chaotisch en verwarrend, onthoud dat Ik de wereld heb overwonnen, opdat jij vrede vindt bij Mij.’  (Uit: Dichtbij Jezus – Sarah Yough)

En of die beperkingen er waren! In volle afhankelijkheid van God leven in een geheel nieuwe situatie krijgt ineens een hele andere dimensie. Nog niet eerder had ik zoveel op mijn knieën gesmeekt om kracht, gebeden voor een wacht voor mijn lippen en om alle vruchten van de Geest. Nog niet eerder had ik zoveel ruzies gesust en genoten van het lieve spelen. Nog niet eerder zaten mijn man en ik op een doordeweekse avond aan de blauwe (jaja het bestaan ervan wist ik ook niet) wijn en borrelnootjes. Nog niet eerder dofte ik mij op voor het enige uitje van de week: boodschappen doen.

Wat er gebeurt is verschrikkelijk, dat wil ik niet ontkennen. Echt niet. Het corona virus vernietigt levens en brengt isolatie met zich mee. Maar we leren ook iets geheel nieuws omarmen. In volle afhankelijkheid leven van onze Maker, genieten van alles wat we eerst als voor lief namen en leven in eenvoud.  Allemaal Bijbelse principes die ons pas echt gelukkig maken.

Een paar dagen geleden vertaalde ik Psalm 23 naar deze tijd. Ik hoop dat het je aanmoedigt om op God te blijven zien:

De Here is mijn Voorziener

Hij zorgt voor mij

Hij geeft mij vrede in roerige tijden

Hij brengt mijn onrustige ziel tot rust

Hij verfrist mijn gedachten

En leid ze naar de Waarheid

Al ben ik ziek of lig ik op sterven

Ik ben niet bang want Hij is bij mij

Als ik mij verdrietig voel troost Hij mij

Als angst het overneemt mag ik het brengen bij Hem

En geniet ik weer van het hier en nu

Zijn goedheid voor mij is zo groot

Ik wil er over blijven spreken

Zijn oneindige liefde zal altijd mijn deel zijn

Bij Hem vind ik mijn toevlucht

Bij Hem ben ik veilig, voor altijd!

Met vallen en opstaan

Het begon al vroeg. Zoals iedere ochtend maakte ik mezelf op en zag ik die vervelende wijnvlek weer. ‘Bah wat jammer toch dat ik daar geen fatsoenlijke oogschaduw op kan krijgen’ dacht ik nog! Imperfectie in mijn gezicht. Vervolgens zie ik hoeveel eieren we hebben en denk: ‘oh lekker pannenkoeken bakken voor de kids. Wat zullen ze blij zijn als ze thuis komen’. Waarna ik gelijk denk: ‘O nee dan stinkt mijn haar vanavond zo bij de Bijbelstudie’. Imperfectie voor de mensen om mij heen.

Kort daarna heb ik het haar van mijn jongste zoon mooi in model gebracht met veel gel en vertrekken we naar de winkel… Tot overmaat van ramp gooit hij een tas vol kruimels over zijn hoofd! Grrrrr wat voelde ik een boosheid opkomen. Maar waarom? Omdat ik een perfect, gestyled kind mee wil nemen naar de winkel, omdat ik niet wil stinken naar pannenkoeken en omdat ik gewoon graag mooi wil zijn, zonder een vlek op mijn gezicht. Bah al die imperfecties ook.

En dan pats boem raakt het me. Wie vraagt perfectie van mij? Ik zelf? De mensen om mij heen? En voor wie wil ik eigenlijk perfect leven? Voor God of voor de mensen om mij heen. AU!

Natuurlijk voor God. Dat wil ik al heel lang. Daar strek ik mij zelfs dagelijks naar uit…

Dus open ik mijn Bijbel en dan lees ik de volgende tekst: ‘Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die Ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.’ 

Als ik mij focus op mijn hart. Waar de oorsprong van al mijn daden liggen (Lucas 6:45 en Spreuken 4:23). En van daaruit God (soms weer opnieuw) lief heb, dan ga ik er meer vanuit leven en vind ik dat imperfecte helemaal niet meer interessant! En al moet ik dit nog 100 keer leren met vallen en opstaan, deze imperfecte situaties maken mij bewust, houden me klein en heel dichtbij Jezus.

En zeg nou zelf: wie wordt echt blij van alles dat perfect gaat? Dat is best saai toch?!

 

De kracht van gebed

Ik weet het nog heel goed. En het is alweer 16 jaren geleden. Ik woonde net op mezelf in Oeganda. Ik had twee jaar bij een Oegandees gezin in gewoond waar ik vroeg wakker werd van alle geluiden in huis en van daaruit onwillekeurig de Heer zocht in gebed, maar nu ik op mezelf woonde vroeg ik de Heer hoe laat ik op moest staan om Hem te zoeken in gebed en ik opende de Bijbel en las: ‘ Op een morgen stond Hij voor dag en dauw op en ging alleen naar een stil plekje om te bidden. Markus 1:35 Ik ben mezelf daarin gaan trainen en disciplineren dat ik nu niet meer zonder kan en wil. En ik ben dit vol gaan houden tot op dit moment.

BIDDEN

De kracht en de wijsheid van Jezus’ publieke bediening was een expressie van Zijn intimiteit met God. Nu ik een gezin heb (wat de nodige uitdagingen vraagt…) heb ik die gewoonte vast gehouden om voor dag en dauw op te staan en de Heere te zoeken. Nu ook heel specifiek voor mijn kinderen. Ik besef me dat wat er die dag gebeurd of niet gebeurd een expressie is van mijn intimiteit met God. Ons aandeel is groot!

Bidden is in afhankelijkheid leven van God en geloven dat Hij zal leiden, wijsheid zal geven, zal beschermen kortom: zal geven wat nodig is. Ik ben een beelddenker dus ik zie het gebed altijd als een eenvoudige cirkel voor me. Je staat in verbondenheid met God (Psalm 25:14) en je begint eigenlijk te bidden wat Hij wil dat je bid en zo ga je gebedsverhoringen ervaren! Hij legt dingen op je hart.

HET WOORD VAN GOD

Het gebed gaat samen met het lezen en kennen van het Woord van God, de Bijbel. Je kent vast het bekende kinderliedje ‘Lees je Bijbel bid elke dag dat je groeien mag’ wel. Je groeit alleen in het geloof als je dagelijks bid en de Bijbel leest. Ons vlees vraagt iedere dag om eten, maar onze geest ook! Als je dagen niet eet trekt de honger vaak na drie dagen helemaal weg. Zo is het ook met ons geestelijk voedsel. Drie dagen niet meer Bijbel lezen en je honger naar Gods Woord is helemaal verdwenen. God spreekt door Zijn Woord en geeft richting door Zijn Woord. Het is dus van GROOT belang dat wij onze gedachten vullen met Zijn gedachten en zo aanwijzingen krijgen om te doen wat wij moeten doen.

Jezus is ons grote voorbeeld hierin. Lees Lucas 4 maar eens. Jezus wordt vier keer in verleiding gebracht door de satan. Met woorden die dichtbij de waarheid staan. Woorden die zelfs geciteerd worden uit de Bijbel. Let op! Satan zal nooit met iets dwaas aankomen, iets wat jou totaal niet trekt! Hij zal je ergens op pakken waar je gevoelig voor bent en wat dichtbij de waarheid kan staan. Maar op iedere aanval en verleiding van satan reageert Jezus met de woorden: ‘er staat geschreven.’ Als Jezus dat al moest doen. Hoeveel te meer wij?!

 

STRIJD

Jezus wist iedere leugen van satan te ontmaskeren door het Woord van God er tegenover te zetten. Efeze 6:12 spreekt over het zwaard van de geest, dat is het Woord van God. Wij zijn dagelijks verwikkeld in een geestelijke strijd. Onze kinderen ook. Wij zijn ons daar niet altijd van bewust, maar dit is de realiteit. Efeze 6:12 zegt; ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’ Er zijn dus duidelijk machten van de boze bezig om ons in dit tijdperk heel specifiek van God af te houden. Dit is de eerste en voornaamste reden waarom wij voor onze kinderen moeten bidden. Zij zijn naïeve, onwetende kleine mensen. Wij zijn verantwoordelijk gesteld om voor hen te zorgen daarom zou in eerste instantie altijd het gebed onze grootste prioriteit moeten zijn en van daaruit vloeit de rest van de opvoeding voort.

Ik las eens: gebed brengt satans plannen in de war! Dat helpt mij om nog meer te bidden! (Jakobus 4:7)

We kunnen de satan effectiever weerstaan als we het Woord van God kennen. Als we Jezus’ voorbeeld navolgen, met Hem wandelen, het van Hem verwachten, Hem aanbidden en Zijn Woord gehoorzamen, zullen we de strijd winnen. Ik vind het echt belangrijk dat je beseft  dat dus niet alleen het gebed belangrijk is om mee te strijden maar juist ook het Woord (het zwaard van de Geest).

Als we Gods Woord gebruiken in het gebed, maken we gebruik van de beloften die God ons geeft en passen we die toe op het leven van ons en diegenen waar we voor bidden. Door Zijn Woord leidt God ons, spreekt Hij tot ons en herinnert Hij ons eraan dat Hij trouw is.  Op die manier wordt ons geloof opgebouwd en zijn we in staat God beter te begrijpen. Dit helpt ons vrijmoediger in geloof te bidden.

Telkens als je bidt voor je kinderen, of de mensen om je heen, kom je als het ware tussen beiden. Het is satans plan ze kapot te maken en hij zal alles bewerkstelligen om dat te bereiken: drugs, seks, alcohol, internet, rebellie, ziekte, ongelukken… Maar het zal hem niet lukken om deze zaken effectief in te zetten, als zijn macht wegebt door gebed. Als zijn plannen in de war worden gebracht door gebed! Het gebed is een wapen om een geestelijke strijd mee te voeren.

WACHTEN

Het moeilijkste aspect van het gebed is het wachten op een antwoord. Soms komen de antwoorden snel maar soms ook niet. We kunnen dan ontmoedigd en wanhopig worden of zelfs boos. Soms maken onze kinderen verkeerde keuzes en moeten ze leven met de gevolgen van hun keuzes. Maak jezelf geen verwijt en blijf bidden. Blijf in gesprek en blijf Gods Woord over de situatie uitspreken. Vergeet niet dat je gebed HET belangrijkste aandeel is in de strijd. Geef niet op! Sta niet toe dat wrok of teleurstelling over onverhoorde gebeden ertoe leiden dat je ophoudt met bidden. Maak God deelgenoot van je gevoelens en belijd ze.

Jakobus zegt 4:3: gij hebt niet om dat gij niet bid. Laten we altijd voor alles bidden, vol verwachting!

 

 

Pesach

Wat is Pesach?

Pesach is één van de belangrijkste feesten in het jodendom. Met Pesach wordt het einde van de joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht (Exodus 3-15) en daarmee de bevrijding van het joodse volk van de slavernij. Het feest duurt zeven of acht dagen. Op de vooravond (Sederavond) wordt over de uittocht verteld en wordt er gegeten van voedsel waardoor je aan die tijd moet terugdenken.

Waarom vieren wij christenen dit?

Paulus zegt in I Korinthe 5:7: “laten wij dan ook het feest vieren, want ook ons paaslam is geslacht.” Paulus wijst daarmee op een historische gebeurtenis. Jezus stierf op het moment dat de Pesach lammeren werden geslacht. Paulus gaat ervan uit dat de Korinthiërs dit feest als gemeente vieren en hij spoort hen daarom aan bepaalde zaken in de gemeente op te lossen. Openbaring 13:8 zegt: ‘Het lam van God staat als geslacht van voor de grondlegging van de wereld.’ Omdat God eeuwig is, is de dood van Jezus opgenomen in Zijn eeuwig zijn. De Pesach viering van Israël is daarom niet alleen een voorafschaduwing, maar ook een weerspiegeling van de dood van Jezus, die in God voor de grondlegging van de wereld al vast stond.

Jezus zelf deed er alles aan om er voor te zorgen dat zijn sterven zou plaatsvinden tijdens Pesach. Hij liet zich niet arresteren voordat “zijn tijd” gekomen was. Jezus hield zich strikt aan de vastgestelde tijd van God. Dat wordt ook regelmatig in de evangeliën zo benoemd. Jezus stierf daardoor op het moment dat de Pesach lammeren werden geslacht. Hij vervulde ook stipt het volgende grote feest van God toen hij met Pinksteren de Heilige Geest uitstortte over de gelovigen. Jezus hield rekening met de vastgestelde tijden van verlossing.

Misschien is dit lastig uitleggen aan je kinderen, maar het is voor jezelf wel erg belangrijk om te weten (wil je het goed kunnen overbrengen).

Pesach – Pasen

Omdat Pesach ook wel een joods paasfeest wordt genoemd en we tevens het lijden van Jezus gedenken vind ik dit een mooie gelegenheid om mijn kinderen kennis te laten maken met de Pesach maaltijd.

Wat en hoe?

Eerst doet de moeder de kaarsen aan. En zegt: Jezus is het licht van de wereld. De kaarsen symboliseren Zijn komst.

Dan lezen we het verhaal van het laatste Pascha van Jezus uit de Bijbel (Matheus 26/Markus 14/Lukas 22).

Dan eten we de matzes. Eén van de kinderen vraagt: waarom eten we vanavond matzes, ongegist brood?
Moeder/Vader zegt: omdat Jezus zonder zonde is en voor ons is gestorven.
Van gist wordt het brood groter en dikker; zonde blaast je op, maakt je trots.
Daarom is het belangrijk dat het Jezus zonder zonde was.
De moeder/vader breekt de matze en zegt: Hij is voor ons gebroken.

Dan eten we de bittere kruiden (traditioneel mierikswortel, radijs kan ook).
Eén van de kinderen vraagt: waarom eten we vanavond bittere kruiden?
De vader/moeder zegt: God heeft dat lang geleden tegen het volk Israël gezegd. Ze moesten elk jaar de bevrijding uit Egypte vieren en dan bittere kruiden eten. Zo bitter was het voor de Israëlieten om slaaf van de Egyptenaren te zijn. Zo bitter is het ook dat wij slaaf van de zonde zijn.
De vader/moeder breekt dan een stukje matze af en geeft dat met een beetje bittere kruiden aan het kind.
De vader/moeder zegt: we eten de bittere kruiden met de matze en denken er dan aan dat Jezus het brood van het leven is. Hij heeft de prijs betaald en onze bittere zonden weggedaan.

Dan dopen we de peterselie in zout water.
Eén van de kinderen zegt: waarom dopen we onze peterselie in zout water?
De vader/moeder geeft antwoord: omdat de Israëlieten zoute tranen huilden in de slavernij.
En ook omdat de vaders van het volk Israël een kwast in het bloed van het lammetje doopten. Daarmee verfden ze de deur en ging de dood aan hen voorbij. Zonder dat er bloed wordt vergoten, is er geen vergeving van zonde.

Daarna doopt hij/zij de peterselie in de charoset (een zoet gekruid appelmengsel).
De vader/moeder zegt: maar nu is er hoop! Omdat er het bloed van Jezus was, onder de doornenkroon. Het bloed door de spijkers aan het kruis. Dat bloed reinigt ons, onze harten, ons leven. We vegen onze tranen weg en zijn blij. We zijn opnieuw geboren, in Christus! Dat is de zoetheid van het offer van Christus.

Eén van de kinderen legt zijn/haar gezicht in zijn/haar handen en vraagt: waarom eten we dit?
De vader/moeder zegt: omdat Jezus ons redt, dat kunnen we zelf niet. Het lam van God heeft voor ons de vrijheid gekocht. We zijn geen slaven meer, maar kinderen van de Koning. Vrije mensen die kunnen liggen terwijl ze eten.

Daarna drinken we wijn of druivensap. De beker van de dankzegging: we danken God. We danken Jezus dat Hij Zijn bloed voor ons heeft gegeven.

We eten nu lamsvlees. Vader/moeder zegt: Jezus is het lam van God, dat voor onze zonden is gestorven.

En daarna eten we de eieren. Vader/moeder zegt: dit is het teken van nieuw leven!

En ter afsluiting een kindvriendelijk (zoet) toetje

(TIP: voordat je dit uitprint, typ wie wat gaat voorlezen.)

Ingrediënten en recept:

Mierikswortel/Radijs

Zout water

Matzes

Gekookte eieren

Wijn/Druivensap

Saroma banaan

Lamsvlees

Peterselie

Charoset:

 • 2 grote appels – geschild, klokhuis verwijderd en in kleine stukjes gesneden
 • 115 gr fijngehakte walnoten
 • 1 tl basterdsuiker
 • 1 tl kaneelpoeder
 • 2 el koshere rode wijn

Succes in de voorbereidingen! Het wordt vast een gezegende maaltijd!